Socjalizacja prawa zobowiązań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizacja prawa zobowiązań - strona 1 Socjalizacja prawa zobowiązań - strona 2

Fragment notatki:


Socjalizacja prawa zobowiązań należy tutaj rozważyć: 1) funkcjonowanie klauzul generalnych 2) ograniczenia wolności kontraktowania 3) wprowadzenie umów adhezyjnych CC: 1) jest najbardziej liberalnym z kodeksów - przeważają umowy konsensualne 2) socjalizacja prawa obowiązań ma miejsce w przypadku umowy małżeńskiej majątkowej, darowizny i ustanowienia hipoteki - wymóg aktu notarialnego 3) za granicę swobody umów przyjęto - zachowanie obowiązujacego prawa i dobrych obyczajów (klauzula generalna) 4) umowa musiała mieć uczciwą przyczynę (kazualność zobowiązań) 5) poza tym, musiała wynikać z prawidłowego oświadczenia woli, osoby zawierające umowę musiały mieć zdcp, a przedmiot tejże umowy musiał być zbywalny - można mówić o ograniczeniu wolności kontraktowania o tyle, że kobiety miały ogr. zdcp BGB: 1) bardziej widoczne socjalizujące elementy 2) swobodę umów ograniczał zakaz umów lichwiarskich, wymóg uczciwości i dobrej wiary 3) umowę można było unieważnić w przypadku gdy godziłą w dobre obyczaje, bądź wykorzystywały czyjąś lekkomyślność albo złe położenie 4) kwalifikuje umowę jako czynność abstrakcyjną (odrzucenie kazualności) 5) wprowadza umowy adhezyjne w postaci formularza, które druga strona przyjmuje i wypełnia albo odrzuca Polski Kodeks Zobowiązań 1) główni twórcy: Roman Longchamps de Berier, Ignacy Koschembar-Łyskowski, Ludwik Domański 2) zamiast indywidualistycznej wolności umów wprowadzono swobodę społecznie dopuszczalną - kryła się w tym idea zakazu nadużywania prawa - zgodnie z którą nie wolno wyzyskiwać cudzego niedoświadczenia lub przymusowego położenia i zastrzegać sobie świadczenia rażąco wysokiego w stosunku do świadczenia wzajemnego - sędzia ma być strażnikiem materialnej (a nie formalnej) równości stron 3) reguła z art. 107: "oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają dobra wiara i zwyczaje uczciwego obrotu" - umożliwiały dostosowanie przepisów do zmieniających się stosunków społecznych i gospodarczych - a klauzule takie jak "uczciwość obrotu" czy "niesłuszna korzyść" mogły sądowi posłużyć do zmiany umowy w interesie pokrzywdzonej strony (niniejsza myśl przewodnia prawa zobowiązań pojawiła się już w BGB, ale teraz pierwszy raz w PL)
Polski Kodeks Zobowiązań uregulował między innymi kwestie zmiany świadczenia przez sąd w sytuacjach - w dobie kryzysu ekonomicznego pojawiło się pytanie w jakiej wysokości należy zwrócić pieniądze na wypadek ruchów inflacyjnych?
PKZ wprowadzał nominalizm pieniężny - odziedziczony po zaborach → a zatem należało oddać tę samą kwotę co w umowie (co do zasady)
od tej zasady przewidywano wyjątki; w nadzwyczajnych sytuacjach: 1) sąd mógł zastosować klauzulę rebus sic stantibus - w takim stanie rzeczy i zmodyfikować lub umorzyć nawet zobowiązanie

(…)

… Childebert II - władca Franków w 596 groził karą śmierci) 6) wysokość kary kompozycyjnej była zróżnicowana w zależności m.in. od pozycji społecznej, sprawowanego urzędu, wieku, płci poszkodowanej osoby oraz okoliczności popełnienia przestępstwa 7) kara kompozycyjna składała się z dwóch elementów - okupu na rzecz pokrzywdzonego/jego rodu oraz opłatę na rzecz władcy za naruszenie porządku publicznego 8…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz