Historia prawa sądowego - strona 6

Szkoła antropologiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

*Szkoła antropologiczna: w drugiej połowie XIX wieku nauka prawa karnego znalazła się pod wpływem filozofii pozytywnej (A. Comte, J.S. Mill, H. Spencer) - filozofia pozytywna odrzucała wszelkie rozważania nad naturą wszechrzeczy i postulowała empiryczne badanie tego, co dostrzegalne i poznawalne ...

Partykularyzm prawny Rzeszy, zwierciadło saskie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Partykularyzm prawny Rzeszy. Zwierciadło saskie. Źródła prawa miejskiego Partykularyzm prawny Rzeszy Tzw. polityka włoska - dążenie cesarzy niemieckich do utrzymania panowania nad Włochami, zmuszało ich do wielu ustępstw na rzecz niemieckich...

Partykularyzm prawny Rzeszy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Partykularyzm prawny Rzeszy. Zwierciadło saskie. Źródła prawa miejskiego Partykularyzm prawny Rzeszy Tzw. polityka włoska - dążenie cesarzy niemieckich do utrzymania panowania nad Włochami, zmuszało ich do wielu ustępstw na rzecz niemieckich...

Podsumowanie XVI w-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Podsumowanie XVI w. W XVI w. prawo ewoluowało od elementów prywatno-prawnych do dominujące później elementy publiczno-prawne. Doszło do rozgraniczenia tych elementów. Wyodrębniono: prawo karne, gdzie kary miały charakter głównie publiczny, oraz prawo cywilne, o prywatno-prawnym charakterze. Nastąp...

Polska w średniowieczu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Polska w średniowieczu: Księga elbląska, Statuty Kazimierza Wielkiego, Źródła prawa miejskiego w Polsce Księga Elbląska Księga Elbląska to najstarszy spis prawa polsk...

Polska w XVI w-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Polska w XVI w.: tendencje do unifikacji i kodyfikacji prawa polskiego (szlacheckiego). Nurt romanistyczny w Polsce i narodziny doktryny „złotej wolności” (Modrzewski, Orzechowski, Rozjusz i inni). Próby kodyfikacji. Stabilizacja zasad średniowiecznych Tendencje do unifikacji i kodyfikacji prawa po...

Porozumienie polsko-radzieckie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Porozumienie polsko-radzieckie o stosunkach między Armią Czerwoną a administracją polską z 26 lipca 1944 r. Zanim PKWN przybył do Polski, 26 lipca 1944 r, podpisane zostały dwa porozumienia z rządem radzieckim. Jedno z nich dotyczyło stosun...

Postępowanie doraźne w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

Postępowanie doraźne w PRL Dekret z listopada 1945 r. wprowadzał tzw. postępowanie doraźne. Dekret stanowił, że postępowanie doraźne odbywa się bez śledztwa, co oznaczało wyłączenie sędziego śledczego. Dochodzenie prowadził prokurator lub organy bezpieczeństwa publicznego (w zależności od pierwszeń...

Postępowanie karne w ZSRR-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Postępowanie karne w ZSRR Podobnie jak inne gałęzie prawa - postępowanie karne również nie znalazło w ZSRR wystarczającego unormowania. Pewne przepisy zawarte zostały w dekretach o sądzie, a związane były raczej ze znoszeniem pewnych instytucji a nie z regulowaniem stanu prawnego. Tak więc zniesio...

Postępowanie niesporne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

Postępowanie niesporne (nieprocesowe - cywilne - w PRL). Postępowanie niesporne to drugi obok procesu cywilnego tryb postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Za podstawę rozróżnienia wskazywano, że postępowanie niesporne ma służy...