Historia prawa sądowego - strona 7

Prawnokarna ochrona mienia społecznego w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379

Prawnokarna ochrona mienia społecznego w PRL (dekrety marcowe) W Polsce Ludowej uchwalano normy karne mające na celu ochronę specjalną pewnych grup przedmiotów, które w przyszłości miały stać się własnością społeczną. Konstytucja z 1952 r....

Prawo cywilne a karne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Prawo cywilne a karne - brak rozróżnienia. Samopomoc (krwawa zemsta). Sądy: Postępowanie prywatnoskargowe. Odpowiedzialność za skutek. Kary prywatne - kompozycyjne. Prawo cywilne a karne W prawie wczesnośredniowiecznym nie występowało wyraźne rozróżnienie pomiędzy prawem cywilnym a prawem karnym. N...

Prawo cywilne - prawo małżeńskie osobowe w Rosji i ZSRR

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1302

Prawo cywilne - prawo małżeńskie osobowe w Rosji i ZSRR W Rosji Carskiej prawo małżeńskie osobowe było w 100% wyznaniowe i było bardzo anachroniczne. Po rewolucji lutowej podjęto prace zmierzające do unowocześnienia tego prawa. Rząd Tymczasowy Kierymskiego miał gotowe opracowania. Po obaleniu Kiery...

Prawo karne w XIX w-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Prawo karne w XIX w. - szkoła klasyczna, antropologiczna i socjologiczna Szkoła klasyczna - rodzi się na samym początku XIX w. Twórcą tej szkoły buł Johan Paul Feuerbach. Był twórcą kodeksu bawarskiego z 1813 w. Ta szkoła bazuje na: Osiągnięciach szkoły humanitarnej, dołączając koncepcje E. Kanta ...

Prawo miejskie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

Prawo miejskie. Nauka prawa (Groicki). Recepcja CCC W XVI w. podstawowym źródłem prawa miejskiego było Zwierciadło Saskie i Weichbild Saski, które w związku z wprowadzeniem do praktyki s...

Prawo rodzinne w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1232

Prawo rodzinne w PRL Prawo małżeńskie osobowe: Dekret z 1945 r. uczynił z małżeństwa wyłącznie świecką instytucję, z jurysdykcją sądów powszechnych. Warunki zawarcia małżeństwa za...

Prawo rzeczowe w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Prawo rzeczowe w PRL: zmiana stosunków własnościowych Unifikujący prawo rzeczowe dekret z 1946 r. ukształtował pojęcie prawa własności w sposób abstrakcyjny i jednolity. Nie było w nim jeszcze rozróżnienia na własność społeczną i własność indywidualną. Przeniesienie własności było kwestią umowy mię...

Prawo rzeczowe ZSRR-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Prawo rzeczowe ZSRR Dekret o ziemi - jeden z pierwszych dekretów bolszewickich. Dekretem tym dokonano wywłaszczenia ziemi osadniczej (świeckiej i cerkwi) na własność państwa, do dyspozycji lokalnych rad. Ogłoszono, że cała ziemia stanowi własność ogólnonarodową. Wszelki obrót ziemią był niedopuszcz...

Prawo spadkowe-opracowanie - Dziedziczenie ustawowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Prawo spadkowe Dekret o zniesieniu spadkobrania z 1918 r. radykalnie znosił dziedziczenie ustawowe jak i testamentowe. Po śmierci człowieka jego majątek miał stawać się własnością państwa. Dekret przewidywał jedynie dziedziczenie rz...

Prawo zobowiązań ZSRR-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Prawo zobowiązań ZSRR Wyodrębnione zostały cztery typy stosunków prawnych: Stosunki prawne pomiędzy jednostkami państwowymi Stosunki pomiędzy jednostkami państwowymi a spółdzielniami Stosunki jednostek uspołecznionych z osobami fizyczny...