Historia prawa sądowego - strona 8

Projekty kodyfikacyjne w Polsce epoki stanisławowskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Projekty kodyfikacyjne w Polsce epoki stanisławowskiej. Kodyfikacja Zamoyskiego. Kodeks Stanisława Augusta. W 1776 r. została powołana przez Sejm, na wniosek króla komisja kodyfikacyjna, której zadaniem miało być skodyfikowanie całego prawa sądowego. Kierownictwo nad pracami powierzono byłemu kanc...

Prymat prawa zwyczajowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Prymat prawa zwyczajowego. Partykularyzm prawa. Zasada osobowości prawa. Zasada terytorialności prawa. Stanowość prawa. Spisy prawa. Prymat prawa zwyczajowego nad stanowionym, partykularyzm i stanowość prawa to cechy charakterystyczne systemu sądowego epoki od wczesnego średniowiecza aż po oświecen...

Przebieg prac nad kodyfikacją prawa cywilnego PRL w latach 1950-1955-o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Przebieg prac nad kodyfikacją prawa cywilnego PRL w latach 1950-1955 (projekty z lat 1954-1955) Komisja powołana przez Ministra Sprawiedliwości opracowała projekt kodeksu opublikowany w 1954 r. Projekt na wzór radziecki obejmował cztery księgi: Przepisy ogólne, Własność i inne prawa rzeczowe, Zobow...

Reforma prawa karnego procesowego z lat 1949-1950-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

Reforma prawa karnego procesowego z lat 1949-1950 W lipcu 1949 r. weszły w życie trzy ustawy odnoszące się do procedury karnej. Najbardziej radykalne zmiany dotknęły postępowanie przygotowawcze. Najważniejsze zmiany procedury karnej ...

Rozwój prawa kanonicznego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Rozwój prawa kanonicznego. Główne źródła prawa kanonicznego (do XX w.). Nauka (Gracjan) i nauczanie prawa kanonicznego. Św. Tomasz z Akwinu o hierarchii praw Rozwój prawa kanonicznego Prawo kanoniczne rozwijało się od początku funkcjonowania kościoła. Kościół od początku swego istnienia posługiwał ...

Ruch humanitarny w Anglii-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Ruch humanitarny w Anglii W Anglii idee humanitarnego ruchu nie przyjęły się - humanizacja zaczęła się już dużo wcześniej, do w I połowie XVII w. Wygasły wtedy, w drodze precedensów, tortury. W prawie angielskim pozostawiono tzw. karę mocną, która była łagodniejszą odmianą tortur (przestępca który...

Ruska prawda-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1652

Ruska prawda. Czechy: mistrz Korneliusz z Wyszehradu, Węgry: Stefana Werboczego Tripartitum Ruska prawda Głównym źródłem prawa w państwie kijowskim było prawo zwyczajowe. Obok tego prawa, od czasów księcia Włodzimierza Światosławowicza pojawiać się zaczęło ustawodawstwo książęce. Jednym z najstarsz...

Sąd Najwyższy w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

Sąd Najwyższy w PRL Konstytucja PRL mówiła, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich sądów w zakresie orzekania. W praktyce do 1962 r. istniały jeszcze: Najwyższy Sąd Wojskowy, Trybunał Ubezpieczeń Społecznych. SN składał się z Pierwszego Prezesa, Prezesów stojących na czele i...