Projekty kodyfikacyjne w Polsce epoki stanisławowskiej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekty kodyfikacyjne w Polsce epoki stanisławowskiej-opracowanie - strona 1 Projekty kodyfikacyjne w Polsce epoki stanisławowskiej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Projekty kodyfikacyjne w Polsce epoki stanisławowskiej. Kodyfikacja Zamoyskiego. Kodeks Stanisława Augusta. W 1776 r. została powołana przez Sejm, na wniosek króla komisja kodyfikacyjna, której zadaniem miało być skodyfikowanie całego prawa sądowego.
Kierownictwo nad pracami powierzono byłemu kanclerzowi koronnemu Andrzejowi Zamoyskiemu. Wynikiem prac komisji było przedłożenie Sejmowi w 1778 r . projektu kodyfikacji pod nazwą Zbiór praw sądowych , obejmującego prawo prywatne i karne oraz elementy ustroju społecznego i państwowego. ułożonego w porządku rzymskich Instytucji: personae, res, actione. Projekt łączył w sobie rozwiązania postępowe, wyrażające nurt oświeceniowy z dawnymi feudalnymi instytucjami. Opierał się o założenia prawa natury.
Wspomniane elementy ustroju społecznego i państwowego spowodowały silną opozycję szlachty oraz duchowieństwa i doprowadziły do odrzucenia projektu w Sejmie wraz z zastrzeżeniem, że jest uchylony raz na zawsze i nie wolno go „wskrzeszać”. (projekt ten poprawiał sytuację chłopów, osłabiał zależność kościoła katolickiego w Polsce od papiestwa). Do „nagonki” na projekt dołączył ambasador Rosji (Rosji zależało na tym by w Polsce jak najgorzej się działo). Akcja propagandowa przeprowadzone przez kościół i ambasadę rosyjską doprowadziły do obalenia projektu.
W zakresie prawa karnego kodeks miał był wspólny dla wszystkich stanów poza duchowieństwem, co nie znaczy, że miała zaistnieć równość. Pewne reguły były wspólne dla stanów, a pewne nie. Projekt nie przewidywał tortur w procesie, ale poza tym mocno zbliżał się do rozwiązań Karoliny. Za postęp można było uznać: zmniejszenie przedziałów stanowych, zwycięstwo elementów publiczno-prawnych.
Za uwstecznienie należy uznać: wprowadzenie brutalnego systemu do prawa ziemskiego.
Obalenie projektu zahamowało na 10 lat tendencje kodyfikacyjne. Sejm Czteroletni 1788-1792 Sprawa kodyfikacji odżyła w dobie Sejmu Czteroletniego . U progu Sejmu pojawiły się prace Kołłątaja, w których Kołłątaj przedstawił wizję 3 konstytucji dla Polski (3 koncepcje): Konstytucja polityczna - została zrealizowana w postaci Konstytucji 3 Maja Konstytucja ekonomiczna - w zamierzeniu - pakiet ustaw mających poprawić sytuacje finansową kraju Konstytucja moralna - miały się składać na nią 2 grupy spraw: edukacja publiczna (szkolna i patriotyczna; uroczyste obchody świąt …) Kodeks prawa sądowego Konstytucja 3 Maja zawierała postanowienia dokonania spisu praw cywilnych i kryminalnych pod nazwą Kodeksu Stanisława Augusta. Kołłątaj miał koncepcję unifikacji prawa polskiego i litewskiego. Dlatego powołane zostały dwie komisje: dla Korony i dla Litwy. Na czele Deputacji Koronnej stanął Hugo Kołłątaj. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz