Historia Prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 4739
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Prawa - strona 1

Fragment notatki:

Dokument zawiera notatki z wykładów z przedmiotu Historia Prawa na Uniwersytecie Śląskim. Praca jest podzielona na 5 części z których każda zawiera notatki z jednego wykładu. Podstawowe tematy które zostały poruszone, to: Kodeks Stanisława Augusta, Pozytywizm prawniczy, Prawo Cywilne w Księstwie Warszawskim itp. Tekst jest także podzielony ze względu na lata których dotyczy oraz opisywane państwa

Historia Prawa
15 grudzień, egzamin przedterminowy (Katarzyna Sójka Zielińska - pierwsze 200 stron) XVIX wieczna recepcja prawa rzymskiego. Wykład 1
Zakres czasowy omawianych zagadnień to od początku średniowiecza do końca XX w. (upadek komunizmu). Omawiane w sposób - im nowsze czasy tym dokładniej.
Zakres terytorialny omawianych zagadnień - Europa + pewien typ prawa anglosaskiego. Przed oświeceniem normalną rzeczą była analogia w prawie oraz w znacznym stopniu arbitralność sędziowska. Zagadnienia z Ksera:
Kartka z zakresem materiału do egzaminu (nie jest to cały zakres)
Kartkę - zagadnienia z prawa Polski ludowej
Artykuł: „Historia prawa radzieckiego”
Artykuł „Druga wojna światowa - polskie państwo podziemne, prawo, sądy polskie ...” (to znajduje się też w wyd. 2007 w rozdziale „Zanim powstała Polska ludowa” odczytać tylko informacje o sądach i prawie sądowym)
Zagadnienia omawiane:
Statuty litewskie w XVI w.
Uniwersytety średniowieczne
Do XVI w. uczymy się pobieżnie, od XVI wieku zaczynamy uczyć się dokładniej, od połowy XVIII wieku uczymy się bardzo dokładnie (z owych czasów pochodzą bowiem podstawy obecnych praw np. nowoczesne konstytucje powstają w XVIII w. model sprawowania władzy w Anglii, konstytucja 3 maja, konstytucja amerykańska, pierwszy kodeks, który zniósł karę śmierci powstał w 1786r.)
Związek radziecki
II wojna światowa
Modele sprawowania władzy
Typ brytyjski (parlamentarno-gabinetowy)
Typ amerykański (prezydencki)
Egzaminy
Zerówka na ostanim wykładzie 15 grudnia
I termin pisemny - 6 pytań, 60 min. Czasu, krótkie wypracowania na kilka tematów. II termin -ustny. Wykład 2
Upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego (II poł V w. w 476 r. ) to umowny koniec starożytności. Starożytność - 476r - średniowiecze - 1453r. (upadek Bizancjum) - czasy nowożytne - 2007
Prawo rzymskie Było prawem wspartym na nauce (uczona podbudowa), nauka prawa stała na bardzo wysokim poziomie, wiele ówczesnych dzieł prawniczych i konstytucji prawnych jest aktualnych do dziś, prawo było tworzone w oparciu o wiedzę, zburzyli to barbarzyńcy, którzy byli analfabetami i przywieźli swoje prawo zwyczajowe, prymitywne
Prawo zwyczajowe - system prawny tworzy się sam, w wyniku takiego samego zachowania się ludzi w określonych sytuacjach. Istnieje różnica między zwyczajem a prawem zwyczajowym:
Zwyczaj to stałe postępowanie w ten sam sposób w powtarzających się sytuacjach, zwyczaj staje się prawem zwyczajowym, jeżeli zaczyna go wspierać władza państwowa swoją sankcją. Prawo zwyczajowe jest partykularne, czyli podzielone (łac. Pars, partis - część), Barbarzyńcy wyobrażali sobie, że każdy przychodzi na świat według pewnego prawa, które towarzyszy mu przez całe życie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz