Kodeks cywilny Królestwa Polskiego 1825 r.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks cywilny Królestwa Polskiego 1825 r. - strona 1

Fragment notatki:

Smolak. Notatka składa się z 3 stron.
Królestwo Polskie
Kodeks cywilny Królestwa Polskiego 1825 r.
-nieznaczna nowelizacja przepisów Code civil, które nie znalazły akceptacji społecznej w polskich realiach - prawo hipoteczne i małżeńskie
-system mieszany prawa osobowego małżeńskiego przewidujący podporządkowanie przepisom prawa wyznaniowego
-polepszył sytuację dzieci nieślubnych
-zniósł instytucję śmierci cywilnej
-nowoczesna organizacja ksiąg wieczystych (hipotecznych)
Ustawa o małżeństwie 1836 r.
-przejmowało w zakresie przepisów prawa małżeńskiego normy religijne
-orzecznictwo w sprawach małżeńskich przekazane sądom kościelnym
-uprzywilejowanie prawosławia
-obca tj. prawu rosyjskiemu bezwyznaniowość - brak możliwości zawarcia małżeństwa
-przestało obowiązywać w 1945. (w II RP bez uprzywilejowania prawosławia)
Kodeksy karne
Austriacki kodeks karny 1852 r.
-unowocześniona forma Franciscany
-trójpodział przestępstw tj. Code penal
-surowy rygor kar pozbawienia wolności kara śmierci przez powieszenie
-uzupełniony obowiązywał do 1974 r.
Niemiecki kodeks karny 1871 r.
-podstawą odpowiedzialności karnej wina - zamiar bezpośredni i ewentualny
-trójpodział przestępstw
-kara śmierci mocno ograniczona
-złagodzono wymiar kary pozbawienia wolności
-licznie nowelizowany zastąpiony dopiero w 1975 r.
Kodeks Tagancewa 1903 r.
-trójpodział przestępstw
-równość wobec prawa
-utrzymał karę śmierci, ale kładł nacisk na katorgę
-mimo sankcji carskiej nie wszedł praktycznie w życie poza częścią przepisów
-podstawą odpowiedzialności karnej wina - zamiar bezpośredni, ewentualny i wina nieumyślna
Źródła prawa XX wieku
Rosja bolszewicka
Ustawodawstwo cywilne
-Dekret z 1918 r. o socjalizacji ziemi - zniesienie wszelkiej indywidualnej własności ziemi
-dekret o zniesieniu spadkobrania - możliwość dziedziczenia tylko rzeczy osobistych i sprzętu domowego
-potem złagodzenie powyższych
-dwa dekrety z 1917 r. o małżeńskie - świecki charakter i jego rozwiązanie na wniosek jednego z małżonków
-na podstawie kodeksu rodzinnego z 1926 r. wypowiedzenie umowy małżeńskiej na wniosek jednego z małżonków w terminie 7 dni
-dekret z 1944 r. - sądowe rozwiązanie małżeństwa - wniosek umotywowany i może być odrzucony
Ustawodawstwo karne
-dekret z 1917 r. zniósł wszyststkie organy sądowe i na ich miejsce powołał robotnicze i chłopskie trybunały rewolucyjne, ich członkowie byli wybierani przez rady delegatów i mogli być odwoływani


(…)

postępowania karnego z 1928 r. - wersja bardziej liberalna procesu mieszanego państw zaborczych
-kodeks karny z 1932 r. - szkoła klasyczna i socjologiczna (środki zabezpieczające); zwięzły i brak kazuistyki; bardzo wysoka jakość w skali światowej
-kodeks prawa cywilnego nie zdążył być opracowany, ale zaawansowane prace nad nim posłużyły po wojnie
-kodeks zobowiązań z 1933 r., chroniący poszkodowanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz