Sąd wojewódzki

Skarga kasacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

i jakich orzeczeń przysługuje? a) Wyroków sądu wojewódzkiego b) Postanowień sądów wojewódzkich kończących...

System sądów w RP-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 483

są: sądy rejonowe, sądy wojewódzkie i sądy apelacyjne. Sąd rejonowy tworzy się dla jednej lub większej...

Nieważność postępowania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

sądowoadministracyjnej b) Jeżeli zachodzi tzw. zawisłość sporu albo powaga rzeczy osądzonych c) Jeżeli sąd wojewódzki...

Sąd Najwyższy w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

instancją od orzeczeń sądów wojewódzkich, ponadto rozpatrywał rewizje nadzwyczajne, uchwalał wytyczne...