Nieważność postępowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieważność postępowania-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

36. Nieważność postępowania.
NSA rozpatruje sprawę w granicach skargi kasacyjnej jednakże niezależnie od tego, co skarżący podniósł w skardze. NSA obowiązany jest z urzędu uwzględnić okoliczności powodujące nieważności postępowania. Zachodzi w:
a) Jeżeli zachodzi niedopuszczalność drogi sądowoadministracyjnej
b) Jeżeli zachodzi tzw. zawisłość sporu albo powaga rzeczy osądzonych
c) Jeżeli sąd wojewódzki orzekł w sprawie należy do właściwości NSA
d) Jeżeli strona nie miała zdolności sądowej albo procesowej, była nienależycie reprezentowana
e) Jeżeli skład sądu był niezgodny z prawem albo orzekł sędzia wyłączony z mocy prawa
f) Jeżeli strona była pozbawiona możliwości obrony swoich praw - jeżeli nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz