Skład sądu i zasady wyznaczania składu orzekającego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skład sądu i zasady wyznaczania składu orzekającego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw skład sądu i zasady wyznaczania składu orzekającego. Skład orzekający sądu na rozprawie głównej i rewizyjnej oraz posiedzeniu określa ustawa. Na rozprawie głównej orzeka sąd pierwszej instancji z reguły w składzie jednego sędziego i dwóch ławników (art. 28 § l k.p.k.). Prezes sądu może jednak zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za potrzebą z uwagi na szczególną zawiłość sprawy (art. 28 §2 k.p.k.).
Prezes sądu rejonowego może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie jednego sędziego (np. art. 476 § l k.p.k.). W sprawach rozpoznawanych przez sąd wojewódzki o przestępstwa zagrożone wymiarem kary 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności sąd ten orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników (art. 28 § 3 k.p.k.). Na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie trzech sędziów (art. 29 § l k.p.k.). Prezes sądu wojewódzkiego może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie jednego sędziego, jeżeli była rozpoznawana w sądzie rejonowym w takim składzie (art. 476 § l k.p.k.). W sprawach rozpoznających apelację lub kasację od wyroków skazujących na karę 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, sąd apelacyjny orzeka w składzie pięciu sędziów (art. 29 § 2 k.p.k.). W postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym sąd orzeka wyłącznie w składzie zawodowym z wyłączeniem ławników. Sąd wojewódzki w składzie trzech sędziów rozpoznaje na rozprawie sprawy o odszkodowanie na niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie (art. 554 § l k.p.k).
Sąd odwoławczy na posiedzeniu orzeka w składzie trzech sędziów (art. 30 § 2 k.p.k.). Sąd rejonowy na posiedzeniu orzeka w składzie jednego sędziego, natomiast sąd wojewódzki, sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów (art. 30 § l k.p.k.). W naszym sądownictwie nie ma stale orzekających składów. Prezes sądu przydziela sędziom poszczególne sprawy, a ławników dobiera się w kolejności z listy. Dopiero z chwilą powołania składu do konkretnej sprawy, obowiązuje zasada niezmienności składu sądu. Jeżeli sąd orzekający był nienależycie obsądzony lub w wydaniu orzeczenia brał udział sędzia podlegający wyłączeniu zg. z art. 40 §1 k.p.k. bądź którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie stanowi to uchybienie bezwzględne skutkujące uchylenie orzeczenia (art..- 439 § l pkt.. l i 2 k.p.k).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz