Szkoła antropologiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoła antropologiczna - strona 1

Fragment notatki:


*Szkoła antropologiczna: w drugiej połowie XIX wieku nauka prawa karnego znalazła się pod wpływem filozofii pozytywnej (A. Comte, J.S. Mill, H. Spencer) - filozofia pozytywna odrzucała wszelkie rozważania nad naturą wszechrzeczy i postulowała empiryczne badanie tego, co dostrzegalne i poznawalne (ideałem pozytywistów były nauki przyrodnicze i służący im aparat badawczy)
na bazie filozofii pozytywnej wyrosła szkoła antropologiczna - główny przedstawiciel C. Lombroso - autor pracy "Człowiek zbrodniarz"
w oparciu o badania antropometryczne - głównie analiza kształtu i rozmiarów czaszki - Lombroso sformułował tezę o istnieniu urodzonego przestępcy, który zachował atawistyczne cechy człowieka pierwotnego - w tym brak uczuć moralnych
z tego względu - przestępca taki jest biologicznie predestynowany do łamania prawa (ekstremalny determinizm)
urodzony przestępca różni się od przeciętnego człowieka - także wyglądem - bardziej niżinni przypomina brakujące ogniwo w łańcuchu ewolucji
Lombroso chciał zerwania z odpowiedzialnością opartą na winie i karze (szkoła klasyczna) - przestępców należy izolować, kastrować, a w skrajnych przypadkach karać śmiercią
jego dzieło naukowe było kontynuowane przez R. Garofali i E. Ferri - Garofalo stworzył teorie przestępstwa naturalnego- występującego w każdym miejscu i czasie, a polegającego na sprzeniewierzeniu się przyrodzonym uczuciom litości i uczciwości
Ferri bronił tezy o istnieniu urodzonego przestępcy - przyczyn przestępczości upatrywał w działaniu trzech czynników: 1) antropologicznego - dziedziczenie skłonności przestępczych 2) fizycznego - wpływ klimatu - np. wysokie temperatury powodują wzrost przestępczości gwałtownej 3) środowiskowego - wpływ warunków życia - przestępców produkuje ubóstwo i marne funkcjonowanie ośiwaty oraz innych instytucji publicznych - można powiedzieć, że Ferri dał bazę pod szkołe socjologiczną
szkoła antropologiczna negowała także pogląd szkoły klasycznej, że człowiek w swoim psotępowaniu jest wolny - wg nich był zdeterminowany przez czynniki zewnętrzne Szkoła socjologiczna: wyrosła na gruncie sporu między szkołą klasyczną, a antropologiczną
jej przedstawiciele skupiali się na społcznych źródłach przestępczości, nie rezygnując z badań czynników jednostkowych
socjologowie wprowadzili rozwiniętą typologię przestępców - przestępcy okazjonalni, przestępcy z namiętności, recydiwiści, chroniczni recydiwiści, przestępcy wykazujący wstręt do pracy, przestępcy zawodowi uznali, że na różne typy wpływają różne czynniki i różni przestępcy mają różną możliwość świadomego samostanowienia koncepcja kodeksów dwutorowych - należy operować karami i środkami zabezpieczającymi


(…)

… i przestępczości zawodowej
F. Liszt: kara powinna być dostosowana do osobowści sprawcy i tego, w jakim stopniu zagraża innym -> powinna wywierać na nim wpływ prewencyjny (prewencja szczególna, indywidualna) a jednocześnie kara powinna być sprawiedliwa
inni przedstawiciele: A Prins, van Hamel - razem z Lisztem stworzyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego i stworzyli specjalistyczne czasopismo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz