Partykularyzm prawny Rzeszy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partykularyzm prawny Rzeszy-opracowanie - strona 1 Partykularyzm prawny Rzeszy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Partykularyzm prawny Rzeszy. Zwierciadło saskie. Źródła prawa miejskiego Partykularyzm prawny Rzeszy Tzw. polityka włoska - dążenie cesarzy niemieckich do utrzymania panowania nad Włochami, zmuszało ich do wielu ustępstw na rzecz niemieckich panów terytorialnych w postaci przywilejów, które stały się podstawą rozwoju władztw terytorialnych i rozbicia politycznego Niemiec.
Trwałe rozbicie polityczne oraz zróżnicowanie gospodarcze przyczyniło się do tego, że charakterystyczny dla średniowiecza partykularyzm prawny stał się tu szczególnie trwały. Obok partykularyzmu terytorialnego występował też partykularyzm personalny, związany z wyodrębnieniem się stanów społecznych.
Szlachta posługiwała się prawem ziemskim, ludność miejska - prawem miejskim a ludność chłopska - podlegała prawu dworskiemu.
W Rzeszy utrzymywał się prymat prawa zwyczajowego, a działalność ustawodawcza władców była nikła. Jedynymi ustawami o charakterze powszechnym były ustawy o pokoju ziemskim (ograniczenie wróżd). Dopiero w XVI w. pojawiły się tendencje do unifikacji prawa sądowego, czego wyrazem było wydanie kodeksu karnego Caroliny . Zwierciadło Saskie W Niemczech nie doszło do powstania oficjalnych spisów prawa zwyczajowego ziemskiego. W praktyce sądowej posługiwano się pracami prywatnymi, spośród których na wyróżnienie zasługuje praca autorstwa Eike von Repgowa, zwana Zwierciadłem Saskim. Zwierciadło Saskie to spis prawa zwyczajowego obowiązującego we wschodniej Saksonii, powstały w latach 1220-1235. Praca została napisana najpierw po łacinie, później po niemiecku. Składała się z dwóch części: prawo ziemskie i prawo lenne. Zwierciadło poza prawem zwyczajowym zawierało w pewnej mierze ustawy cesarskie i przepisy prawa kanonicznego. Autor wypowiadał się w Zwierciadle o wyższości władzy cesarskiej nad papieską.
Część pierwsza Zwierciadła zyskała w Europie duży rozgłos. Została przetłumaczona na kilka języków, w tym na język polski i wywarła duży wpływ na kształtowanie się prawa miast polskich (w 1535 r. została uznana za oficjalny zbiór prawa obowiązującego w sądach).
Zwierciadło Saskie stanowi cenny dokument, ponieważ został sporządzony przez ławnika sądowego nie wykształconego na uniwersytetach - i w związku z tym był wolny od naleciałości prawa rzymskiego i kanonicznego. Źródła prawa miejskiego W miastach niemieckich istniało kilka rodzajów źródeł powstawania prawa:
przepisy zawarte w przywilejach lub aktach lokacyjnych nadawanych miastom przy ich powstawaniu,
nadawanie nowo zakładanym miastom praw miast już istniejących - powstawały charakterystyczne powiązania między miastami: miasta macierzyste - miasta filie; Do najważniejszych miast macierzystych należał Magdeburg,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz