Zdolność prawna - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność prawna - pytania na egzamin - strona 1 Zdolność prawna - pytania na egzamin - strona 2

Fragment notatki:


Zdolność prawna Pytania, które mogą wystąpić na egzaminie: Zdolność prawna i jej ograniczenia w epoce feudalnej
Instytucja śmierci cywilnej
Porównanie zdolności prawnej w ujęciu landrechtu pruskiego (ALR) i ABGB
Zdolność prawna w ujęciu BGB i ZGB
Zdolność prawna w prawie dekretowym PRL
Zdolność prawna w landrechcie, a w Kodeksie Napoleona
Zdolność prawna w prawie Związku Radzieckiego
Zdolność prawna w okresie PRL (prawo dekretowe i kodeks cywilny)
Uznanie za zmarłego Zdolność prawna, kwestie definicji kodeks cywilny nie określa definicji zdolności prawnej, określa tylko jej ramy czasowe
zdolność prawna nie posiada więc w prawie swojej legalnej definicji
w prawoznawstwie przyjmuje się, iż zdolność prawna, jest to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków Zdolność prawna w Polsce: nabycie zdolności prawnej - w polskim prawodawstwie przyjmuje się, iż zdolność prawną ma już nienarodzone dziecko (nasciturus) o ile narodzi się żywe utrata zdolności prawnej - może nastąpić w wyniku uśmierci albo uznaniu za zmarłego
a) w przypadku katastrofy lotniczej/morskiej/innej przyjmuje się, iż za zmarłego można uznać osobę, która po upływie 6 miesięcy wciąż jest zaginiona
b) w przypadku zaginięcia minimum 10 lat od zaginięcia, przyjmuje się jednak, iż żeby uznać kogoś za zmarłego, musi upłynąć 23 lata od jego narodzenia
poza tym w przypadku osoby, która w momencie zaginięcia ukończyła 70 lat, wystarczy 5 lat od zaginięcia
prawo nie przewiduje powrotu do zdolności prawnej (nie jest ten problem uregulowany) Ograniczenia zdolności prawnej w prawie feudalnym w prawie feudalnym nikt nie miał pełnej zdolności prawnej (istniała tylko zdolność prawna warunkowa)
nie istniała instytucja uznania za zmarłego (jest to dorobek XIX wieku)
ograniczenia wynikały z: 1) przynależności stanowej 2) byciem cudzoziemcem 3) bycia wyznania np. żydowskiego 4) bycia niepełnosprawnym czy chorym psychicznie (powody zdrowotne) 5) brak czci - infamię rozróżniamy - infamia prawna - w wyniku prawomocnego orzeczenia - infamia faktyczna - z racji wykonywanego zawodu czy bycia bękartem
istniała instytucja śmierci cywilnej (infamia, banicja, patrz wyżej) i śmierć klasztorna Zdolność prawna w ALR (1794): definicja ZP i jej ramy czasowe
nie istnieje jeszcze termin zdolności prawnej (dorobek XIX wieku), ale ALR podejmuje próbę zdefiniowania tego terminu
w ALR nasciturus ma zdolność prawną
zdolność prawna ustaje w raz ze śmiercią lub uznaniu ze zmarłym


(…)


w przeciwieństwie do prawa feudalnego zdolność prawną mogą mieć dzieci z lewego łoża - w wyniku uznania dziecka czy też legitymowania ślubem
warunkiem posiadania pełnej ZP było obywatelstwo pruskie
Zdolność prawna w KN (1804):
obowiązuje zasada wzajemności, KN nie próbuje zdefiniować zdolności prawnej (różnica z ALR)
dokładnie określa komu i kiedy przysługuje zdolność prawna:
przysługuje każdemu Francuzowi…
… dwa szczątkowe prawa przysługujące osobie, która poniosła śmierć cywilną)
oddziaływanie: - prawo rzeczowe - np. nie można dziedziczyć - prawo rodzinne - np. nie można brać ślubu - prawo zobowiązań - nie można zawierać umów - prawo spadkowe - testament takiej osoby jest nieważny (na miejsce wtedy dziedziczenie ustawowe), nie można dziedziczyć - wyjątek pierwszy: prawo spadkowe - w przypadku procesu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz