Geneza i znaczenie procesu mieszanego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza i znaczenie procesu mieszanego - strona 1 Geneza i znaczenie procesu mieszanego - strona 2

Fragment notatki:


Geneza i znaczenie procesu mieszanego (3) Geneza:
reformy procedury karnej w XIX wieku wynikały z ducha państwa prawa, którego koncepcja zakładała ochronę praw i wolności jednostki w tym prawa do nietykalności i wolności osobistej oraz poszanowania jej godności zasady procesu inkwizycyjnego, nieliczącego sięz podmiotowością jednostką, znalazły się w otwartej sprzeczności z wymaganiami wprowadzanych konstytucji zawarte w nich przepisy o jawnej i ustnej rozprawie oraz instytucji sędziów przysięgłych musiały doprowadzić do takich przekształceń procesu karnego ,w którym wszechwładna do tej pory pozycja sędziego-inkwirenta miała zostać poddana kontroli niezależnego i niezawisłego sądu
po raz pierwszy raz uderzono w system inkwizycyjny ustawodawstwo rewolucji francuskiej - ogłoszenie wyższości praw jednostki nad omnipotencją państwa doprowadziło do przebudowy aparatu władzy - zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości: 1) publiczność rozprawy 2) prawo do obrony 3) udział czynnika społecznego w sądownictwie - wszystko to miało zagwarantować sprawiedliwy proces idee organizacji sądownictwa z czasów rewolucji znalazły odbicie w KN - wprowadzenie niezawisłego sądownictwa - model mieszanego procesu karnego, łączącego elementy inkwizycyjne ze skargowymi - za Francją poszły niemal wszystkie kraje europejskie
twórca austriackiego kpk - Julian Glaser o reformach: "wzniesienie nowego piętra na starej budowli" Znaczenie:
naściemniać coś o urzeczywistnieniu postulatów rewolucji francuskiej i DPCiO, o podstawie państwa prawa i demokracji bla bla Znaczenie i charakterystyka procesu rzymsko - kanonicznego: proces rzymsko-kanoniczny był formą przejściową od procesu justyniańskiego po proces nowożytny - p. R-k był bowiem niczym innym jak kanonistyczną interpretacją procesu kognicyjnego jego adaptacja: 1) najwcześniej został zaadaptowany przez sądownictwo kościelne w wyniku prawotwórczej działalności papieży XII i XIII wieku (Aleksander III, Innocenty III, Grzegorz IX) 2) na sądownictwie kościelnym wzorowały się od XIII wieku sądy miast włoskich 3) szybko przeszedł do procedur cywilnych niemal całej Europy 4) dużą rolę odegrał w Niemczech Sąd Kameralny Rzeszy, który przyjął ten rodzaj procesu - obowiązywał do 1654 i działalność NSKR umożliwiła powstanie powszechnego niemieckiego procesu cywilnego składającego sięz procedury rzymsko-kanonicznej i przepisów prawa saskiego (proces ten utrzymał się w niektórych państwach niemieckich do XIX wieku) źródła i ewolucja procesu: 1) przepisy procesowe zawierał Dekret Gracjana z początku XII wieku i przyjmował - zasady procesowe kodyfikacji justyniańskiej - normy dotyczące postępowania dowodowego 2) proces kanoniczny został rozwinięty zwłaszcza w Dekretach - Grzegorza IX (5 ksiąg - najważniejsza Judicium)

(…)

… ideologiczne - Cesarze wychodzili z założenia, że prawo rzymskie jest prawem cesarstwa niemieckiego jako kontynuatora imperium rzymskiego -> miało zatem obowiązywać z racji cesarstwa (ratione imperii) w przeciwieństwie do Francji - non ratione imperii, sed imperio rationis - gra słów - każdy wie o co chodzi
koncepcja ta zrodziła się już w okresie polityki włoskiej Hohenstaufów w XII wieku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz