Okres feudalny i partykularyzm prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres feudalny i partykularyzm prawa - strona 1 Okres feudalny i partykularyzm prawa - strona 2

Fragment notatki:


Prawo karne: Wpływ szkoły socjologicznej na polskie prawo karne XX-lecia Zasady odpowiedzialności karnej w feudalizmie Zasady odpowiedzialności karnej w socjalizmie (2) Cele kary w epoce feudalnej Odrębności prawa karnego w dobie nowożytnej albo: Szkoły prawa karnego w XIX w. albo: Nowe kary i podobne instytucje w XIX i XX w.40. x2 Kodyfikacja prawa karnego w II RP Jakieś inne:
Systemy prawa w Polsce międzywojennej
Kryteria podziału rodzin prawa Kodyfikacja prawa cywilnego w II RP Koncepcje miejsca i systematyka prawa cywilnego w XIX i XX w. x2 przy każdym kodeksie zostało to mniejwięcej opisane; przykład - BGB: 1) przyjęto podział materiału normatywnego wg tzw. systemu pandektowego 2) istotą tego systemu było wyróżnienie części ogólnej i części szczegółowej obejmującej 4 działy - część ogólna: wyjęcie pewnych uniwersalnych pojęć "przed nawias" - 4 księgi: zobowiązania - rzeczowe - rodzinne - spadkowe 3) całość 2385
Znaczenie praktyczne systematyki zastosowanej w kodeksach XIX i XX w.
Zbiór a kodeks Klauzule generalne w kodeksach XIX i XX wieku x2 Systematyka kodeksów XVI - XX w. (główne problemy) x2 Cechy charakterystyczne państwa feudalnego charakterystycznymi cechami okresu feudalnego będą więc: 1) występowanie stosunku poddańczego , polegającego na tym, że - chłop nie miał ziemi na własność, a posiadał ją i użytkował - w zamian za użytkowanie gruntu pańskiego chłop świadczył należności tworzące dochód pana - renta feudalna (renta pieniężna, pańszczyzna, w naturze) - chłop podlega nie tylko świadczeniom ekonomicznym - na gruncie rozmaitych uprawnień, immunitetów - panowie uzyskiwali różne uprawnienia w stosunku do poddanych, które normalnie należały do władzy państwowej → przerodzenie się własności ziemskiej we władztwo gruntowe 2) wąskie pojęcie ustroju lennego, jako pojęcie stosunku między feudałami a monarchą (dotyczył tylko państw w Europie Zachodniej - upośledzone prawo lenne miało miejsce na wschodzie) 3) hierarchia lenna - na czele stoi monarcha, potem wasale bezpośrednio zależni, a następnie wasale pośredni, potem wasale trzeciego stopnia i na końcu chłopi związani z feudałami stosunkiem poddańczym 4) specyficzny rozwój prawa własności - własność feudalna, polegająca na własności podzielonej wyróżniającej własność zwierzchnią i użytkową 5) powstawanie miast jako organizacji sprzyjającej rozwojowi przemysłowemu i handlowemu (miasta stopniowo uniezależniają się od feudałów, nabywając osobowość prawną oraz samorząd) 6) wykształcenie się trzech stanów o odrębnych statusach prawnych, przywilejach - będących czynnikami hamującymi unifikację państwa

(…)

… prawa kanonicznego w Polsce (wszystkie epoki)
w epoce feudalizmu: 1) powszechnie znany był dekret Gracjana i dekretały Grzegorza IX 2) prawo było tworzone na synodach - zjazdach przedstawicieli duchowieństwa -> synody prowincjonalne: statuty prowincjonalne -> synody diecezjalne: statuty diecezjalne 3) największym pomnikiem prawa kaonicznego były statuty uchwalone na synodzie prowincjonalnym wieluńsko…
… się od feudałów, nabywając osobowość prawną oraz samorząd) 6) wykształcenie się trzech stanów o odrębnych statusach prawnych, przywilejach - będących czynnikami hamującymi unifikację państwa 7) ustrój monarchiczny - system dziedziczności tronu/system elekcyjności tronu/system mieszany - elekcja w obrębie dynastii
Partykularyzm prawa
istotną cechą prawa feudalnego było jego rozbicie - w sensie geograficznym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz