Pytania egzaminacyjne - Feudalizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3458
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - Feudalizm - strona 1

Fragment notatki:

Leges romanae barbarorum cechy charakterystyczne prawa feudalnego Źródła prawa zwyczajowego w średniowieczu Spisy prawa zwyczajowego w średniowieczu Spisy prawa zwyczajowego w państwach Europy zachodniej w średniowieczu. Źródła prawa miejskiego w średniowiecznej Europie. (2)
Źródła prawa miejskiego w Polsce. (4)
Źródła prawa ziemskiego w Polsce Źródła poznania prawa w USA. (3)
Źródła prawa kanonicznego (2)
Źródła prawa kanonicznego w Polsce (wszystkie epoki)
Recepcja prawa rzymskiego w Niemczech. (2)
Próby kodyfikacyjne za Stanisława Augusta (3)
Statuty Kazimierza Wielkiego. Systemy prawa w Anglii.
Historyczny rozwój prawa hebrajskiego.
Prawo socjalistyczne i jego stosunek do prawa wcześniejszego (2)
Źródła prawa zobowiązań w prawie socjalistycznym
Zmiany w prawie niemieckim po II wojnie światowej
Kodeks cywilny zachodnio-galicyjski.
Zwierciadło saskie. Dekret o ochronie państwa z 1944.
Księga Elbląska (2)
Landrecht Pruski (4)
BGB - znaczenie ABGB
Code penal 1810
Constitutio Criminalis Carolina (CCC) (3)
Mały kodeks karny. (3)
polski kodeks karny z 1932 roku (3) - kodeks karny Makarewicza
Formula Processus
Znaczenie praktyczne systematyki zastosowanej w kodeksach XIX i XX w. (2)
Systematyka kodeksów XVI-XX w. Zbiór a kodeks. (3)
Kryteria podziału rodzin prawa
Klauzule generalne w kodeksach XIX i XX wieku (2)
Prawo cywilne w XIX w. - różnice w klasyfikacji.
Koncepcje miejsca i systematyka prawa cywilnego w XIX i XX w. Ewolucja prawa karnego w XIX w.
Odrębności prawa karnego w prawie nowożytnym
Partykularyzm geograficzny w Polsce przedrozbiorowej (2)
Próby kodyfikowania prawa w Polsce doby odrodzenia
Polskie prawo handlowe w 20-leciu międzywojennym (2)
Polski kodeks handlowy z dwudziestolecia międzywojennego (3) Kodeks handlowy z 1934 r. Systemy prawa w Polsce międzywojennej. Unifikacja prawa cywilnego w Polsce w XXleciu międzywojennym
Koncepcje prawa cywilnego w Polsce socjalistycznej po II wojnie światowej
Unifikacja prawa karnego w okresie międzywojennym (2)
Cechy polskiego prawa karnego w pierwszych latach po II wojnie światowej.
Egzekucja w Polsce w XX-leciu międzywojennym.
wpływ szkoły socjologicznej na polskie prawo karne XX-lecia
Kodyfikacja prawa karnego w II RP
Kodyfikacja prawa cywilnego w II RP
Szkoła komentatorów i jej wpływ na prawo feudalne średniowiecza


(…)

… prawa własności w Polsce feudalnej
- Własność i jej ograniczenia w prawie XIX i XX w. (3)
- Definicja własności w wielkich kodeksach.
- własność w prawie socjalistycznym (5) -> ograniczenia uprawnień właściciela
Prawo zobowiązań:
- swoboda umów i jej ograniczenia w XIX i XX w. (3)
- Ograniczenia zasady swobody umów w prawie socjalistycznym (5)
- Umacnianie i utwierdzanie umów
- hipoteka w polskim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz