Historia prawa sądowego - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia prawa sądowego - notatki - strona 1 Historia prawa sądowego - notatki - strona 2

Fragment notatki:

Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego. Aleksander I - prace kodyfikacyjne (główna osoba Michał Sperański) → projekt nawiazujący do Kodeksu Napoleona → ostra krytyka → Sperański zesłany na Sybir.
Mikołaj I - Sperański wraca z wygnania i podejmuje dalsze prace w komisji kodyfikacyjnej (myśl unifikacji prawa na podstawie historyczno-narodowej)
Najpierw - ułożenie chronologiczne - od czasów Sobornego Ulożenija z 1649 r. do 1825 r. → Pełny Zbiór Praw Cesarstwa Rosyjskiego w 46 tomach ukazał się drukiem w 1830 r.
Potem - ułożenie systematyczne → Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego w 1835 wszedł w życie. 15 tomów, prawie wszystkie dziedziny prawa, prawo prywatne w t. X wg systematyki podobnej do Instytucji oraz w innych tomach.
Prawo prywatne o charakterze feudalno-stanowym, bez uwzględnienia interesów mieszczaństwa z niewielką liczą nowych instytucji. Liczne wady techniczne: luki, wewnętrzne sprzeczności, sformułowania kazuistyczne, niejednolita terminologia.
Próba reformy → 1882 r. komisja → projekt w 1905 r. nie przyjęty, jedynie znowelizowano część prawa. Po rewolucji październikowej obowiązywał jeszcze jakiś czas na tzw. kresach wschodnich.
Kodeks cywilny niemiecki (BGB). Przygotowanie → pierwsze głosy (Thibaut) w 1814 r., zahamowane krytyką autorytetów prawniczych i rozbicia politycznego Niemiec → po zjednoczeniu podjęto prace w komisji kodyfikacyjnej od 1874 r. - krytyka ze względu na trzymanie się pandektystyki, brak uwzględnienia praw socjalnych → druga komisja w 1890 r. w niewielkim stopniu wzięła tą krytykę pod uwagę → w 1900 r. wszedł w życie BGB. Ponad 2tys. art., systematyka pandektowa. Forma - szczytowe osiągnięcie „jurysprudencji pojęciowej" → bardzo rozbudowany aparat abstrakcyjnych i precyzyjnie skonstruowanych pojęć → język trudny i niezrozumiały dla laików. Oparty na założeniach liberalno-indywidualistycznych, ale z uwzględnieniem akcentów antyliberalnych i antyindywidualistycznych (próba kompromisu między różnymi kierunkami polityki społecznej i ekonomicznej). Początkowo utrzymano instytucje feudalne (jak lenna, fideikomisy). Kodeks abstrahował od zagadnień pozaprawnych → pewnym ustępstwem w uwzględnianiu potrzeb życia było zamieszczenie licznych klauzul generalnych (od początku kwestia kontrowersyjna). Wpływ BGB - kodeks grecki, włoski, polski kodeks zobowiązań, brazylijski, meksykański, peruwiański, syjamski, chiński i japoński.
Republika Weimarska - zmiany BGB minimalne, a raczej odrębne akty (ustawodawstwo waloryzacyjne, ustawodawstwo pracy, ustawy o ochronie lokatorów itp).
III Rzesza - kodeks obowiązywał formalnie, ale załamanie jego podstaw poprzez ustawodawstwo norymberskie (rasowe podziały społ.; likwidacja praw indywidualnych w imię „wspólnoty narodowej") → rozpoczęto pracę nad nowym kodeksem w 1940 r. → w ramach denazyfikacji Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec unieważniła te normy dot. ideologii III Rzeszy, ale i resztki ustroju feudalnego.


(…)

…, abstrakcyjny, ale nie szafuje klauzulami generalnymi. Kwestia luk - art. 1 (szkoła wolnego prawa) - upoważnienie dla sędziego do rozstrzygania tak jak gdyby sam był ustawodawcą → w praktyce nie wykorzystywane.
Wpływ kodeksu: recypowany w Turcji, wzorowany na nim francusko-włoski projekt zobowiązań, polski kodeks zobowiązań z 1933 r., a także nowelizacje ABGB w zakresie prawa spadkowego i hipotecznego.

… odrębne akty (ustawodawstwo waloryzacyjne, ustawodawstwo pracy, ustawy o ochronie lokatorów itp).
III Rzesza - kodeks obowiązywał formalnie, ale załamanie jego podstaw poprzez ustawodawstwo norymberskie (rasowe podziały społ.; likwidacja praw indywidualnych w imię „wspólnoty narodowej") → rozpoczęto pracę nad nowym kodeksem w 1940 r. → w ramach denazyfikacji Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec unieważniła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz