Rodzina

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzina - strona 1 Rodzina - strona 2 Rodzina - strona 3

Fragment notatki:

l. PO JECIE RODZINY I MAŁŻEŃSTWA RODZINA (ujęcie socjologiczne) to: • podstawowa grupa (komórka) społeczna występująca we wszystkich historycznie znanych typach społeczeństw i kultur od najbardziej prymitywnych do najbardziej złożonych; składa się z małżonków i ich dzieci (także adoptowanych) oraz krewnych małżonków; • grupa społeczna o szczególnej doniosłości. Doniosłość rodziny dla społeczeństwa wynika stąd, że powstaje ona i rozwija się dzięki swej funkcji prokreacyjnej. Oznacza to, że dostarcza ona nowych członków nie tylko sobie samej, ale i społeczeństwu. Tylko rodzina rozmnaża się nie przez przyjmowanie członków z zewnątrz, lecz przez rodzenie dzieci. Jest grupą społeczną utrzymującą ciągłość biologiczną społeczności ludzkiej;• grupa pierwotna łącząca swoich członków w związek intymnego uczucia, współdziałania , pomocy i bezpieczeństwa; • instytucja społeczna, ze względu na pełnione przez nią funkcje niezbędne dla społeczeństwa. Zapewnia potomstwu warunki rozwoju biopsychicznego i przygotowuje je do życia w społeczeństwie, kształtuje osobowość, przekazuje dziedzictwo kulturowe i społeczne systemy wartości. • Jan Paweł M-„Laborem Exercens" (O pracy ludzkiej) „Praca słano\vi podstcnvę kształtołvania życia rodzinnego, które jest naturalnym prawem i powołaniem czlowieka..Praca jest poniekąd warunkiem zakładania rodziny, rodzina boviem domaga się środków utrzymania.Praca i praco\viiosc warunkują także cały proces wychowania w rodzinie właśnie z tej racji, ze każdy staje się człowiekiem między innymi przez pracę, a owo sta\vanie się czlonvieka oznacza właśnie istotny cel całego procesu wychowania. Rodzina jest bowiem rwvnocześnie wspólnotą, którą może istnieć dzięki pracy i jest - zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracydla każdego człowieka" MAŁŻEŃSTWO to: prawny związek mężczyzny i kobiety, którego celem jest wspólne pożycie, wzajemna pomoc, wierność i współdziałanie dla dobra założonej rodziny; związek będący podstawą rodziny; instytucja, poprzez którą społeczeństwo zapewnia sobie zrodzenie i wychowanie następnych pokoleń oraz przekazanie im dziedzictwa materialnego i kulturowego. 2. FUNKCJE INSTYTUCJONALNE I OSOBOWE RODZINY Funkcje instytucjonalne: 1. F. prokreacji (biologiczna, rozrodcza). 2. F. ekonomiczna. 3. F. opiekuńcza. 4. F. wychowawcza. 5. F. socjalizacyjna. 6. F. stratyfikacyjna. 7. F. integracyjna. Funkcje osobowe: 1. F. małżeńska. 2. F. rodzicielska. 3. F. braterska. 3. TYPOLOGIA RODZIN I MAŁŻEŃSTW Typologia rodzin ze względu na: I. Liczba członków w rodzinie: 1. Rodzina mała (r. nuklearna - 2 pokoleniowa). 2. Rodzina wielka (3 i więcej pokoleniowa). II. Pochodzenie:- l. R, robotnicza. 2-R; chłopska. 3. R. inteligencka. 4. R. rzemieślnicza, III. Władzę w rodzinie: 1. R. patriarchalna. 2. R- matriarchalna. 3. R. egalitarna. IV. Dziedziczenie majątku, nazwiska i prestiżu

(…)

… zasiłku rodzinnego dla samotnie wychowującego rodzica wynosi 853 zł. . ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE, WYCHOWAWCZE I Z TYTUŁU OPIEKI NAD CHORYM DZIECKIEM ZASIŁEK MACIERZYŃSKI - uchwaliła w 1919 r. Międzynarodowa Konferencja Pracy: Jest to rodzaj ubezpieczenia w związku z utratą zdolności do pracy na okres związany z urodzeniem dziecka. Konwencja 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy określa minimalny okres urlopu…
…, coniedzielne msze św. RODZINA POD OCHRONĄ PRAWA „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajduj ą się pod ochroną! opieką Rzeczypospolitej Polskiej" (Art 18 - Konstytucja RP, 1997 r.) • Prawne aspekty funkcjonowania rodziny określa „Kodeks rodzinny i opiekuńczy". Opiera się na czterech głównych zasadach: trwałości małżeństwa, równouprawnienia małżonków, ochrony dziecka, wzajemnej pomocy członków rodziny. • „Kodeks rodzinny i opiekuńczy" składa się z trzech części: Część I: oświęcona małżeństwu, określa: warunki i sposób zawierania małżeństwa, które stanowi wstępne stadium założenia rodziny; określa prawa i obowiązki małżeńskie, stosunki majątkowe między małżonkami oraz formy ustania małżeństwa. Część II: dotyczy pokrewieństwa i określa: zasady ustalania…
… minimalnego standardu zabezpieczenia społecznego zaleca się, aby zasiłki na dzieci wypłacane z ubezpieczeniowych funduszy pracowniczych wynosiły co najmniej 3% płacy robotnika niewykwalifikowanego pomnożone przez liczbę dzieci w rodzinie. • We Włoszech pierwsza ustawa o zasiłkach rodzinnych została uchwalona w 1937 r., w Hiszpanii w 1938 r., w Niemczech w 1935 r. (w Niemczech od 1973 r. wprowadzono zasiłek…
… bezpośredniej więzi międzypokoleniowej. • Rodzina nie jest zdolna przygotować swych dzieci do pracy zawodowej. • Rodzina realizuje funkcję prokreacji, ekonomiczną, w mniejszym zakresie -opiekuńczą i rekreacyjną.• Mało skutecznie realizuje funkcję wychowawczą. Funkcję tą przekazano szkole i Kościołowi. • Rodzina ośrodkiem dziedziczenia religii: chrzest, I komunia, ślub kościelny, codzienny pacierz, posty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz