Socjologia zmiany - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia zmiany - wykład 1 - strona 1 Socjologia zmiany - wykład 1 - strona 2 Socjologia zmiany - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


Teoria zmian społecznych - geneza powstania, dylematy praktyczne i teoretyczne Zasadność teorii, czy potrzebna nam teoria zmiany? Potrzeba zrozumienia, wyjaśnienia otaczającej rzeczywistości
Po to by docenić i zrozumieć znaczenie historii i zakorzenienia w przeszłości
Teorie zmiany - pozwalają na konstruowanie idealnych opisów typologicznych dotyczących przyszłych i przeszłych epok, kierunków zmian i przeobrażeń Ułatwiają planowanie, antycypowanie nadchodzących zmian
Umożliwiają precyzyjniejszą identyfikację mechanizmów, czynników Socjologia zrodziła się w XIX stuleciu jako próba zrozumienia zachodzących zmian Pytanie „skąd, dokąd?” - nie traci na znaczeniu P. Sztompka - badanie zmiany społecznej jest jądrem socjologii - powracanie do korzeni, tradycji Ale Z. Bauman - socjologia zmiany nie jest potrzebna, zasadna - chaotyczność rzeczywistości (Wielkie) Problemy teorii zmiany społecznej 1. Trudność zdiagnozowania rzeczywistości - („świeżość”, prognozy)
Ponowoczesność czy późna nowoczesność?
Transformacja - okazała się dla nauk społecznych zaskoczeniem Wątpliwość czy jest możliwa teoria zmiany, która powie skąd, dokąd? J. Szacki - wątpliwości
2. Tendencje i błędy wczesnych teorii
Rozdzielenie socjologii na statykę i dynamikę
Społeczeństwo jako systemu; ład, samoodtwarzanie
Charles Tilly - 8 błędów XX teorii socjologicznej 5 dotyczyło teorii zmiany społecznej (modernizacyjnej) 3. Tendencje do powielania błędów Szukanie jednego czynnika, procesu
Tworzenie modeli imitacyjnych, „utartych ścieżek” - brak otwartości na trzecią drogę
J. Szacki - po 1989 roku pojawiła się w wielu środowiskach nadmierna pewność co do tego, czego należy się spodziewać miał się po prostu dokonać „powrót do Europy”
Negatywny wpływ schematu „imitacyjnego modelu transformacji” - przyczynił się on do daleko posuniętej symplifikacji poglądów
Od prognoz blisko do wizji, utopii Teorie zmiany - stan obecny - podstawowe założenia Istnieje tyle teorii zmian społecznych ile grup i społeczeństw - niepowtarzalny bieg procesów zmiany
Nie - teoria zmiany społecznej - teorie zmian społecznych, (socjologia zmiany i socjologia zmian)
Wieloczynnikowość
Nie ma jednego powszechnego trendu procesów (Sprzeczne tendencje zmian w świecie: np. kulturowa homogenizacja i heterogenizacja)
W życiu społecznym zmienność, płynność są nieustanne
Przewidzieć się nie da - ale prognozować Zmiana społeczna - podstawowe definicje Ujęcie systemowe:

(…)

Organizacji Narodów Zjednoczonych) http://hdrstats.undp.org
Koncepcja trwałego zrównoważonego, harmonijnego rozwoju (sustainable)
proces poszerzania ludzkich wyborów i wykorzystania zdolności przez kształtowanie kapitału społecznego tak, by w możliwie pełny sposób zaspokoić potrzeby obecnych generacji bez naraża na szwank potrzeb przyszłych pokoleń
Trwały i zrównoważony rozwój zakłada:
Ograniczenie…
… rodziny
4. Granica systemu - Łączenie się grup, podbój, fuzja
5. Relacje podsystemów - Kontrola rodziny przez władze, panowanie reżimu politycznego nad gospodarką
6. Otoczenie systemu - Trzęsienie ziemi, urbanizacja pochłania podmiejskie wioski
W zależności od tego co się zmienia w systemie
Zmiana w systemie
Zmiana systemu Zmiana w systemie Zmiana systemu
Zmiana, proces, rozwój, postęp, tendencja, trend…

Wydłużenie długości życia, spadek śmiertelnościpowiększenie liczby ludzi żyjących w ubóstwie Często jednoznaczna ocena zmiany społecznej - niemożliwa (ambiwalentny charakter zmiany). Budowa elektrowni atomowej, regulacja rzeki
„Zwodnicze” obiektywne czynniki - Wzrost PKB - ale dzielenie bogactwa niesprawiedliwie
wzrost gospodarczy ale drogi do niego? Postępowość - jest zrelatywizowana do zbiorowości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz