Teoria polityki - strona 2

note /search

Relacje polityki i historii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 910

Relacje polityki i historii. Wypowiadamy się o historii we wszystkich przejawach życia publicznego - dyskutując o niej lub milcząc, stawiając pomniki lub, składając pod nimi kwiaty lub nie itp. Amerykanie raczej żyją chwilą, nie kultywując historii. Holendrzy skupiają się na kulturalnej stronie h...

Rola religii i emocji w polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1855

Rola religii i emocji w polityce. Teoria sekularyzacji a zjawisko desekularyzacji Zgodnie z nią modernizacja ogranicza potrzebę i znaczenie religii w życiu społecznym. Następuje przejście od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczes...

Teoria polityki - pojęcia, ketegorie, instytucje

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1617

Teoria polityki - pojęcia, kategorie, instytucje. Antropologia polityki Jest subdyscypliną antropologii i ogólnie mówiąc bada pochodzenie(źródła polityki) w jej związku z człowiekiem(jego naturę i moc). W teorii polityki antropologia jest...

Teorie polityki - racjonalna, instytucjonalna, konsensualna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 3647

Teorie polityki - racjonalna, instytucjonalna, konsensualna. Konsensualne myślenie wzięło się stąd, iż zauważono, że polityka to także zdolność kompromisu. Główne założenia: Przeznaczenie dla dobra wspólnego. Porozumiewanie się, współpraca. A wszystko to w celu utrzymania równowagi. polityka - ...

Uwarunkowania i ograniczenia polityki- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 3703

Uwarunkowania i ograniczenia polityki. Ideologiczne Ideologia nazizmu i komunizmu determinowała wszelkie działania polityczne, polityka stała się środkiem tymczasowym do wyższego celu. Ideologia to teoria działania ludzkiego. Pojęci...

Kwestia stronniczości w polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826

Kwestia stronniczości w polityce. Jedną z cech polityki jest egoizm, a więc poczucie własnego interesu. Nie ma w niej altruizmu. To wpływa na postęp i rozwój w rzeczywistości politycznej. Stronniczość łatwo widać w polityce zagranicznej, np. EU ...

Ograniczenia polityki- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050

Ograniczenia polityki. Istnieją różnego rodzaju ograniczenia polityki. W związku z nimi nie wszystkie cele polityki mogą zostać osiągnięte, nie wszystkie obietnice mają pokrycie. Wynika to np. z ograniczeń ekonomicznych, cywilizacyjnych, kulturowych, ale dwa główne ograniczenia to: 1). Ideologiczn...

Ontologia i epistemologia w politologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 5537

Ontologia i epistemologia w politologii. Ontologia, czyli teoria bytu. Epistemologia bada zaś skąd się dowiadujemy, że byt istnieje. W politologii toczą się dyskusje o tych dwóch dziedzi...

Polityczna poprawność- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

Polityczna poprawność. Charakt. jest dla współczesności, fenomen współczesnego świata. Polityczną poprawność stworzyli ludzie, teraz ją badają. To zjawisko wielowymiarowe, trudno poddaje się schematom. Używane jest gen. w znaczeniu negatywnym - najczęściej używa się ich do określenia przeciwników. ...

Polityka - sens, pojęcia i płaszczyzny

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1778

Polityka - sens, pojęcia i płaszczyzny. Pojęcie polityki możemy rozpatrywać w trzech ujęciach: 1). Ujęcie ogólne 2). Ujęcie szczegółowe 3). Filozoficzne(metapolityczne) Polityka to działalność, która w zależności od ujęcia: 1). Ma na celu zdobywanie i utrzymanie oraz wykonywanie władzy. Polity...