Relacje polityki i historii- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Relacje polityki i historii- opracowanie - strona 1 Relacje polityki i historii- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Relacje polityki i historii.
Wypowiadamy się o historii we wszystkich przejawach życia publicznego - dyskutując o niej lub milcząc, stawiając pomniki lub, składając pod nimi kwiaty lub nie itp.
Amerykanie raczej żyją chwilą, nie kultywując historii.
Holendrzy skupiają się na kulturalnej stronie historii(obrazy, zabytki, artyści)
Polacy mimo teoretycznego przywiązania do tradycji, o historii ludzie wiedzą niewiele.
Chińczycy mają duże poszanowanie dla tradycji i przodków - ich pamięć historyczna bywa bardzo silna.
Szkoci znają się na historii. Podobnie Baskowie i Katalończycy.
Kraje lżej traktujące historię: Kanada, Hiszpania, Francja.
Różne narody różnie traktują swoją przeszłość. Jedni o niej nie pamiętają i żyją chwilą, inni potrafią się z niej śmiać i pogodzić ją z rzeczywistością, jeszcze inni sztywno trwają w konserwatywnych poglądach o martyrologicznym cierpieniu. Historia zawsze jednak wzbudza pewne namiętności. Szczególnie pomiędzy narodami, które rzadko zgadzają się co do jej treści. Tłumaczyć to trzeba oczywiście różnymi splotami historii. Narody, którym państwowość była zabrana, jak Polacy czy Żydzi, musieli trzymać się przeszłości i stąd im zostało bardziej sztywne patrzenie na sprawy i symbole historyczne.
Na przeszłość często patrzymy z dzisiejszego punktu widzenia, z perspektywy dzisiejszych potrzeb, często dzisiejszej wiedzy. Z tej perspektywy również przeszłość oceniamy, chociaż nie należy oceniać wojny w warunkach pokoju.
Świetnie patrzenie na historię z punktu widzenia teraźniejszości oddał komunizm - to on zafałszowywał i usuwał z przeszłości to, co aktualnie było mu niepotrzebne. Podobnie mechanizm ten widoczny jest w konserwacji zabytków i dzieł sztuki, gdzie pewne elementy są usuwane, zmieniane, bo wtedy wydają nam się piękniejsze, lepsze, bardziej wkomponowujące się w dzisiejsze otoczenie.
Często idealizuje się pewne obrazy z przeszłości, na skutek patrzenia na nie przez pryzmat trudów życia w świecie dzisiejszym(np. wyobrażenie Polaków o komunizmie).
Jak to mówią, punkt patrzenia zależy od punktu siedzenia, dlatego różni ludzie, grupy, narody, inaczej widzą różnych ludzi, zdarzenia, procesy z przeszłości. Kolumb, dla nas postać pozytywna, dla Indian jest całkowicie negatywny.
Idealnym przykładem uwarunkowania postrzegania przeszłości przez wymogi teraźniejszości będzie zmiana traktowania Niemców przez Zachód wobec postępowania zimnej wojny. Z wrogów Niemcy szybko stali się potrzebnymi sojusznikami, a ich państwo musiało zostać odbudowane.
ahistoryzm - interpretacja faktów i zjawisk społecznych, pomijająca kontekst rozwoju historycznego. Czyli interpretowanie czegoś w oparciu o myślenie dzisiejsze, nie patrząc na względy historyczne, na kontekst interpretacji danych słów i znaczeń w przeszłości, choć często miały one inny wydźwięk niż obecnie, np. sprawa

(…)

… Marsylianki. W tej sytuacji znowu nasuwa mi się zdanie - nie należy oceniać wojny w warunkach pokoju. Podobnie ocena domniemanej współpracy Lecha Wałęsy z SB, gdy nie żyło się w czasach PRL-owskiej inwigilacji, może budzić spory na tle moralnym.
prezentyzm - nazwa nadana przez marksistów(byli jego przeciwnikami) do oceny historii ze współczesnej perspektywy, a więc obraz historii jest przefiltrowany…
… na tożsamość narodów, ich długoletnią tradycję, czasami przerywaną poprzez zniewolenie, ale wciąż przecież tę samą!
Coś, co istnieje od dawna, co jest legitymizowane przez historię, nabiera głębszego sensu istnienia, lepszej prawdy, większego prestiżu.
Niekiedy jednak zdarza się sytuacja całkiem odwrotna - ludzie chcą całkowicie zerwać z przeszłością, np. rewolucja kulturalna w Chinach w 1966 r., działania Czerwonych Khmerów w Kambodży w latach 70-tych.
Czasami ludzie chcą się od przeszłości odwrócić, zapomnieć o niej lub po prostu przestaje ich ona interesować. Szczególnie jest to widoczne wśród młodych pokoleń. Robimy to poprzez przemilczenie, nie dbanie o jej materialne ślady. Czasami od przeszłości uciec się nie da, czego przykładem jest wciąż żywa dyskusja o nazizmie w Niemczech.
Czasami przeszłość udaje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz