Teoria polityki - pojęcia, ketegorie, instytucje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria polityki - pojęcia, ketegorie, instytucje - strona 1 Teoria polityki - pojęcia, ketegorie, instytucje - strona 2 Teoria polityki - pojęcia, ketegorie, instytucje - strona 3

Fragment notatki:

Teoria polityki - pojęcia, kategorie, instytucje.
Antropologia polityki
Jest subdyscypliną antropologii i ogólnie mówiąc bada pochodzenie(źródła polityki) w jej związku z człowiekiem(jego naturę i moc). W teorii polityki antropologia jest ważna, albowiem sięga do źródeł historycznych polityki, a więc do natury ludzkiej(antropologia jako historia myśli politycznej).
Człowiek jest z natury istotą polityczną - homo politicus, jest więc z polityką nierozerwalnie związany. Polityka jest niejako przeznaczeniem człowieka, bo przenika ona wszystkie aspekty stosunków międzyludzkich.
Filozofia polityki
Filozofia ukazuje politykę poprzez relacje między ludźmi. Sama filozofia ma głębszy wgląd w naturę człowieka, bo polityka zatrzymuje się na jego społecznej warstwie(miejsce w zbiorowości i relacje w niej zachodzące).
Stosunki polityczne
Ta kategoria odnosi się do całego społeczeństwa - podmiotów indywidualnych i zbiorowych. Stosunki to wieloaspektowy układ więzi, oddziaływań, relacji podmiotów polityki w powiązaniu z jej przedmiotem(władzą).
Stosunki te pojawiają się, bo człowiek jest istotą polityczną i poprzez to wchodzi w relacje z innymi - stosunki, w odniesieniu do władzy.
W państwach demokratycznych stosunki opierają się na sprzężeniu zwrotnym - społeczeństwo jest nosicielem władzy, którą przekazuje swoim przedstawicielom(aparat państwowy), by ją nad nimi sprawowała. Stosunki w demokracji są publiczne, czyli jawne. Tylko w ten sposób obywatele są w stanie poznać i zrozumieć mechanizm władzy, ukształtować swoje oczekiwania i wartości - stać się autonomiczną istotą polityczną.
Stosunki polityczne mogą mieć charakter konstruktywny lub destruktywny. Zależy to od różnych czynników, m.in. konsens polityczny, czyli porozumienie między podmiotami politycznymi(władzy)
Instytucje polityczne
Instytucją polityczną jest państwo, jako polityczna organizacja społeczeństwa w całości. Będzie to więc i rząd i resort i struktury organizacyjne funkcjonujące poza aparatem władzy państwowej. Główne instytucje stanowią ogniwa systemu politycznego(państwo, partie) a inne są poza tym systemem(lobby polityczne). Instytucje polityczne są areną działalności politycznej.
Władza polityczna
Polityka łączy się bezpośrednio z władzą, jako że polityka to dążenie do uzyskania i utrzymania władzy. Władza bez polityki nie ma swego właściwego sensu. Zgodnie z def. władza to możliwość skutecznego narzucania swojej woli innym. Możliwość to syt. w której podmiot polityki swobodnie podejmuje decyzje wyrażające jego wolę.

(…)

…(politykę) sprzedać społeczeństwu.
Zgodnie z tym, w Polsce pojawiło się to w latach 90-tych, po upadku systemu komunistycznego. Polityka, jak towar, jest produkowana, dystrybuowana na rynek i reklamowana, np. w postaci kampanii wyborczych.
Problemem rynku politycznego zajmuje się teoria marketingu politycznego. Marketing polityczny powstał poprzez zaadoptowanie przez nauki polityczne podstawowych pojęć…
… popytu i podaży, ale jest sztucznie kreowany przez organy państwowe.
2). Towar
Na towar polityczny składają się: doktryna polityczna, program wyborczy, politycy. Ci ostatni postrzegani są również jako sprzedawcy, towarowość wiąże się ściśle z okresem wyborczym.
3). Dystrybucja, promocja i reklama
Dystrybucja odbywa się przy udziale organów państwowych, a więc np. komisji wyborczych i innych podmiotów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz