Socjologia polityki - podejścia badawcze, historia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia polityki - podejścia badawcze, historia - strona 1 Socjologia polityki - podejścia badawcze, historia - strona 2 Socjologia polityki - podejścia badawcze, historia - strona 3

Fragment notatki:

1.Przedmiot i zakres socjologii polityki -ta część teorii socjologicznej, która wyjaśnia zjawisko, walki i sprawowania władzy.
Socjologia polityczna
-Relacja pomiędzy polityką a społeczeństwem W międzydyscyplinarnej nauce o polityce musimy uwzględnić ekonomię polityczną
Nie redukowana socjologia polityki (czyli nie ograniczająca się do zjawisk socjologicznych ale także omawiająca teorię polityki) skupić się musi na:
umiejscawianiu konkretnych koncepcji doktrynalnych w historii, omawianie ich genezy i funkcji z pkt. Widzenia układu sił społecznych.
Interpretacja doktryn z rzeczywistym działaniem instytucji politycznych i obywateli.
Wykorzystywanie uzupełniających się dokumentacji o myśli politycznej
Socjologia jest nauką historyczną, gdy interpretuje badaną rzeczywistość
w procesie przemian
w kontekście historycznym w którym badana rzeczywistość występuje
Ogólnoteoretyczna część socjologii polityki , określa społeczne podstawy i efekty instytucji władzy w społeczeństwie.
Mamy tu do czynienia z prawami i hipotezami wyjaśniającymi zależności między niepolitycznymi zjawiskami społecznymi a polityką

(…)

… Organizacja o większej więzi formalnej nad więzią personalną
biurokratyczna
środowisko społeczne grupa bojowa
Cywilna kontrola nad wojskiem nie jest od razu zagwarantowana
musi być stabilny system , cieszący się względnym poparciem
prawowitość w oczach wojskowych
realizacja interesów wojska
kadra dowódców neutralna politycznie
socjologia partii i ruchów politycznych
ruch polityczny dążenia społeczne, które usiłują doprowadzić do zmiany istniejących warunków lub też do ich umocnienia
Partia polityczna to taki ruch polityczny który wykazuje wysoki stopień organizacji
dąży do realizacji swych celów
typologie ruchów politycznych i ich dynamika
wpierw trzeba ocenić bazę społeczną ruchu
rodzaje ruchów
reformatorskie
rewolucyjne
kontrrewolucyjne
spontaniczne ruchy polityczne- krótkie
zorganizowane dosyć luźno…
… przede wszystkim:
socjologia ruchów politycznych i partii
socjologia państwa i jego poszczególnych instytucji( wojsko, administracja itp.)
Socjologia zachowania politycznego
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych
2. Historia socjologii polityki
PLATON (427- 347)
„Państwo” , „Prawa”
Zauważa ,że istnieje związek między istnieniem wojen a ustrojem wewnętrznym państwa, wojna nie może być prowadzona bez ludzi…
… osiągnęły apogeum
teoria o dyktaturze proletariatu pozwala na pełną kontrolę partii
JULIAN HOCHFELD
marksizm jako wolna idea bez dogmatów
ANTONIO GRAMSCI
„Notatki encyklopedyczne”
Polityka- rządzeni/ rządzący
Socjologia- analiza władzy, nie jako siły tylko jako hegemonie ideologiczną
Przywołuję „Księcia”, partia ma być nowym księciem
Powtarza za Heglem że musi być społeczeństwo obywatelskie
Ukryta krytyka…
… w polityczną wymianę przynoszącą efekt w postaci z 1 strony pewnych decyzji politycznych a z 2 nadawania owym organizacjom dwoistej roli reprezentantów : interesów i realizatorów polityki
Charakter narodowy, kultura polityczna i ideologia
Kultura - osobowość- polityka
Kultura to ogól wytworów działalności ludzkiej, materialnych i nie, wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych…
… psychologicznego narodu
Kultura polityczna
Jest ogół postaw wartości i wzorów zachowań, zaliczamy do niej:
wiedzę o polityce, znajomość faktów ocenę zjawisk politycznych, sądy wartościujące dotyczące tego jak powinna być sprawowana władza
emocjonalną stronę postaw politycznych
uznane w danym społeczeństwie wzory zachowań politycznych, które określają jak można i jak należy postępować w polityce
ALMOND I VERBA…
… napięć wewn
typy psychologiczne ze względu na aktywność
pełna aktywność ( życie/ polityka)
aktywni w polityce nieaktywni po za
aktywni w życiu nie w polityce
ogólnie bierni
Psychologiczne interpretacje konfliktów politycznych
JOHN DOLLARD - teoria frustracji i agresji- wyładowanie ukrytej i tłumionej agresji na obiekcie wyzwalającym agresję/ frustrację lub na podobnym.(kozioł ofiarny) frustracja-agresja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz