Procesy informacyjne w zarządzaniu - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3927
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy informacyjne w zarządzaniu - opracowanie - strona 1 Procesy informacyjne w zarządzaniu - opracowanie - strona 2 Procesy informacyjne w zarządzaniu - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA: Procesy informacyjne w zarządzaniu
Informacja: definicje, rodzaje i cechy Definicja Wienera: Informacja nie jest energia. Jest to treść zaczerpnięta ze świata zewnętrznego w procesie naszego dostosowywania sie do niego.
Definicja Elżbiety Niedzielskiej: Informacja jest specyficznym dobrem niematerialnym, które w miarę rozwoju cywilizacji nabiera coraz większego znaczenia.
RODZAJE INFORMACJI:
Ze względu na atrybut A:
• Gdy A oznacza stan obiektu O (przeszły, obecny, przyszły), wówczas I(K) oznacza informacje faktograficzna. Są to np. opisy zdarzeń, procesów i obiektów gospodarczych (przedsiębiorstw).
• Gdy A jest definicja lub interpretacja obiektu O, wtedy I(K) jest informacja semantyczna (nazwa - przypisywane znaczenie).
• Gdy A jest opisem procesu, technologii, działań itp. w obiekcie O, to I(K) jest informacja proceduralna. Przykładem informacji proceduralnej są wzory matematyczne, modele ekonomiczne, przepisy (algorytmy).
• Gdy A opisuje zasady, normy, ograniczenia itp., które O musi uwzględniać, to I(K) jest informacja normatywna.
• Gdy A określa sposób klasyfikowania obiektu O, to I(K) jest informacja taksonomiczna (klasyfikacyjna).
Takim rodzajem informacji posługujemy sie podczas klasyfikowania (przyporządkowywania) obiektu do określonej grupy np. na podstawie kilku cech staramy sie przyporządkować człowieka do określonej narodowości, liść do określonego gatunku drzewa itd.
• Gdy A jest opisem struktury obiektu O, to wówczas I(K) nazwiemy informacja strukturalna. Taka informacja jest zawarta w schematach obrazujących strukturę przedsiębiorstwa.
2) Ze względu na czas i dziedzinę:
Ze względu na czas t mamy następujące rodzaje informacji:
• Informacje retrospektywna, kiedy t odnosi sie do przeszłości;
• Informacje bieżąca, jeśli t oznacza czas bieżący;
• Informacje prognostyczna, jeśli t odnosi sie do przyszłości.
3) względu na rodzaj obiektów O mamy następujące rodzaje informacji • informacje ekonomiczna
• Informacje filozoficzna
• Informacje demograficzna
FUKCJE INFORMACJI:
• Funkcja modelująca: informacja jest obrazem (wiernym odwzorowaniem) rzeczywistości, a zatem jest tworzywem modelowania rzeczywistości;
• Funkcja mierząca: informacja (jakościowa lub ilościowa) stanowi miarę złożoności i różnorodności badanego wycinka rzeczywistości;
• Funkcja sprawcza: pełni role czynnika sprawczego, mogącego wywołać określony skutek (np. tzw. „łagodna siła” ® marketing); informacja jest podstawa do podejmowania decyzji (argumentem w funkcji decyzyjnej)
• Funkcja poznawcza: informacja Służy za podstawę do kumulowania doświadczeń i uczenia sie - składnik
wiedzy;

(…)

… informacyjno - analityczne, których opis przywołano w tych wytycznych, przeznaczone są dla zapewnienia informatycznego przechowywania, elektronicznej wymiany danych i dokumentów a także w celu przekazania do dyspozycji uczestnikom rynku i organom władzy wykonawczej informacji marketingowych (katalogów produkcji, rejestrów, cenników, danych monitoringu, badań marketingowych, informacji o tendrach, innowacjach…
… Performance Intelligence) Business Intelligence (analityka biznesowa) - proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Efektywne eksploatowanie narzędzi BI jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Utworzenie hurtowni danych zwalnia systemy transakcyjne od tworzenia raportów i umożliwia równoczesne korzystanie z różnych systemów BI. Koncepcja jest następująca: system BI generuje standardowe raporty lub wylicza kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa na podstawie których stawia się hipotezy, po czym weryfikuje się je poprzez wykonywanie szczegółowych…
…), • znaczace (significant), • umiarkowane (moderate), • pomniejsze (minor), • małe (low).
Aby decyzje były podejmowane w trakcie projektu były efektywne, musza być oparte o analize ryzyka! Poza zrozumieniem istoty ryzyka sprecyzowac strategie dla jego redukowania lub przezwyciezania. Dla kazdego znanego ryzyka należy wiedziec, jak z nim postepowac. Analiza ryzyka obejmuje zadania konieczne do oceny zagrozen…
… w analizie ryzyka:
Identyfikacja ryzyk
• Lista 10 najwiekszych ryzyk
- Uszeregowana według wpływu na stan projektu
• Rodzaje planów
- Reorganizacja projektu tak, by nie podlegał oddziaływaniu ryzyk lub przeniesienie ryzyka na klienta lub inny podmiot
- Plany zapobiegawcze
- Realizowane w celu minimalizacji prawdopodobienstwa wystapienia danego ryzyka
- Plany awaryjne (tzw. plan B)
- Uaktywniane w momencie…
… musi zakodować komunikat tak aby odbiorca miał możliwości jego odkodowania.   Nadawca inicjuje proces komunikacji, musi określić „język” przekazu i kanał transmisji komunikatu ,przygotować komunikat (zakodować, czyli zdecydować, pismo, mowa ciała, przekaz werbalny) i wreszcie nadać komunikat. Sukces w komunikacji to mówić tak, aby inni słuchali, oraz słuchać tak, aby inni mówili. Zwróćcie uwagę, że osiągnięcie…
… (wraz ze specyfikacją uzupełniającą). Uspójnianie wymaga ścisłej współpracy zarówno z innymi projektantem, jak i z analitykiem systemowym.
Projektant interfejsu użytkownika: jest odpowiedzialny za projekt i prototyp interfejsu użytkownika. Współdziała zarówno z użytkownikami, jak i ze specyfikatorami przypadków użycia.
Recenzent wymagań: reprezentuje wszystkie osoby wciągnięte w proces weryfikowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz