Procesy informacyjne w zarządzaniu

note /search

Aksjologiczne ujęcie informacji - Teoria informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1435

AKSJOLOGICZNE UJĘCIE INFORMACJI Pojęcie informacji: Na gruncie ogólnej teorii informacji uznaje się, że informacja jest pojęciem pierwotnym. 1. Informatio [łac.] wyobrażenie,...

Wyniki Metoda VAIC dla Alma market S.A.

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1484

Metoda VAIC dla ALMA MARKET S.A. Tabela . Wyniki obliczeń elementów składowych modelu VAIC dla ALMA MARKET S.A. ( w tys. zł) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VA 26651 29220 27256 43613 40994 50226 77553 90533 68508 153855 158897 OP 7727 10461 8591 24317 14258 ...

Metoda VAIC dla Alma market S.A. tabele

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344

Metoda VAIC dla ALMA MARKET S.A. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VA 26651 29220 27256 43613 40994 50226 77553 90533 68508 153855 158897 OP 7727 10461 8591 24317 14258 19581 27210 25716 -49490 26502 24423 HC 13953 13907 14503 15430 21206 24412 41...

Aksjologiczne ujęcie informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1652

AKSJOLOGICZNE UJĘCIE INFORMACJI Pojęcie informacji: Na gruncie ogólnej teorii informacji uznaje się, że informacja jest pojęciem pierwotnym. 1. Informatio [łac.] wyobrażeni...

Bussiness Inteligence i Bussiness Process Reengineering

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

Szplit. Notatka składa się z 3 stron. Business Process Reengineering. Analiza istniejących procesów w OG i ich przeprojektowanie w celu poprawy najważniejszych parametrów gospodarczych: obniżenie kosztów, podniesienie jakości, poprawa obsługi kli...

Informacjne systemy zarządzania część 6

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288

Szplit. Notatka składa się z 15 stron. Informacyjne systemy  zarządzania częśd 6 Dr Marcin Szplit M.Szplit@ujk.edu.pl System System  – jako termin został wprowadzony  przez biologa Ludwiga von  Bartalanffy’ego w latach 30. XIX wieku.  Doszedł on do przekonania, że poznanie  żywego organizmu jest m...

Definicja i części składowe informacyjnego systemu zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1757

Szplit. Notatka składa się z 3 stron. Definicja i części składowe informacyjnego systemu zarządzania. Kluczowe w zarządzaniu organizacją są procesy: Gromadzenia Przechowywania Opracowywania (przetwarzania) Udostępniania Wykorzystywania informacji. Kluczem są więc „informacyjne systemy zarząd...

E-Customer Relationship Management

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Szplit. Notatka składa się z 2 stron. eCRM. Customer Relationship Management, czyli zarządzanie kontaktami z klientami oznacza filozofię działania firmy nakierowaną na klienta, od pierwszego z nim kontaktu w trakcie działań marketingowych do serwisu sprzedanych rozwiązań. CRM rozumiane jest dwojak...

Ewolucja i rodzaje systemów informatycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1806

Szplit. Notatka składa się z 2 stron. Systemy informacyjne a systemy informatyczne. System informacyjny - wyodrębniony czasowo i przestrzennie układ przetwarzania informacji, będący zbiorem celowo ze sobą powiązanych elementów, w którym są: Źródła danych; Metody ich gromadzenia i przetwarzania; Ka...

Procesy informacyjne w zarządzaniu w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2324

Szplit. Notatka składa się z 6 stron. Definicja i części składowe informacyjnego systemu zarządzania. Kluczowe w zarządzaniu organizacją są procesy: Gromadzenia Przechowywania Opracowywania (przetwarzania) Udostępniania Wykorzystywania informacji. Kluczem są więc „informacyjne systemy zarząd...