Bussiness Inteligence i Bussiness Process Reengineering

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bussiness Inteligence i Bussiness Process Reengineering - strona 1 Bussiness Inteligence i Bussiness Process Reengineering - strona 2 Bussiness Inteligence i Bussiness Process Reengineering - strona 3

Fragment notatki:

Szplit. Notatka składa się z 3 stron.
Business Process Reengineering. Analiza istniejących procesów w OG i ich przeprojektowanie w celu poprawy najważniejszych parametrów gospodarczych: obniżenie kosztów, podniesienie jakości, poprawa obsługi klienta. Może polegać np. na odejściu od podziału OG na komórki organizacyjne na rzecz procesów. Zmiany mają obejmować przeformowanie misji OG, celów i strategii. Business Intelligence. Koncepcja polega na umiejętnym (inteligentnym) wykorzystaniu dwóch ważnych zasobów: wiedzy i informacji. W podejściu tym można wyróżnić dwie płaszczyzny: metodologiczną, związaną z organizacją i realizacją procedur zarządzania OG; technologiczną, rozpatrującą rolę środków informatycznych. Zwiad gospodarczy (Business Intelligence) Pojęcie wprowadzone przez Instytut Gartnera w połowie lat 90. XX wieku. Podejście takie stało się popularnym trendem w zakresie metod i środków zarządzania. Jego istotą jest dążenie do zbudowania takiej struktury - takiego systemu, który pozwoli na sprzężenie myśli ludzkiej z zasobami informacyjnymi gromadzonymi przez OG z różnych źródeł w procesach zarządzania. Zwiad gospodarczy -zakłada zbieranie i przetwarzanie informacji drogą działań rozpoznawczych w środowisku gospodarczym (biznesowym), opartych na pogłębionej analizie informacji (przejaw inteligencji) zbieranych z różnych źródeł (wywiad). Założenia BI: 1.Prowadzenie biznesu to rodzaj walki; 2.Aby ją wygrać, trzeba znać słabe i silne strony własne i przeciwnika; 3.Konieczne jest podjęcie działań inteligentnych: zebrania i analizy odpowiednich informacji. BI może być zdefiniowana jako zdolność przedsiębiorstwa do umiejętnego radzenia sobie w działalności, zdobywania danych, przekształcania ich w informacje, które umieszczone we właściwym kontekście tworzą wiedzę, a po wzbogaceniu jej o doświadczenia tworzą mądrość. Zdobyta w ten sposób wiedza i mądrość zwiększają pewność podejmowanych decyzji biznesowych. (S. Łobejko) BI -systemy budowane jako odpowiedź na „konieczność ujednolicenia informacji dostarczanych przez poszczególne systemy, tak aby mogły być one agregowane i jak najlepiej wykorzystane w całym przedsiębiorstwie. Rolę platformy integrującej zaczęły pełnić korporacyjne systemy BI.” (S. Łobejko) BI -zbiór koncepcji, metod i procesów, których zadaniem jest polepszenie decyzji biznesowych na podstawie informacji zbieranych z różnych źródeł z wykorzystaniem doświadczeń i założeń w celu zbudowania poprawnego rozumienia dynamiki biznesowej. Jest to zbieranie, zarządzanie i analiza danych służąca wydobyciu informacji upowszechnionej wśród pracowników OG w celu poprawienia decyzji strategicznych i taktycznych. (M. H. Bracket)

(…)

… sformatowane raporty oraz dostarczające te raporty użytkownikom. Przetwarzanie jest proste: dane są gromadzone i przechowywane oraz są wyliczane proste sumy i wartości średnie. Procedury analityczne są wykorzystywane do oceny i uzyskania odpowiedz na takie pytania, jak:
Co ostatnio się zdarzyło?
Jaka jest bieżąca sytuacja?
Jak sytuacja bieżąca ma się do sytuacji z przeszłości? Narzędzia eksploracji danych
… rozumowania i podejmowania decyzji życiowych - mózg. W kontekście BI mamy do czynienia z pierwszym rodzajem elementów -informacją i wiedzą. Drugi zaś rodzaj elementów składowych to dostępne metody oraz technologie informacyjne i informatyczne, stanowiące podstawę do budowania odpowiedniej infrastruktury informacyjnej dla BI.
Elementy składowe BI
Warstwa informacyjna -zasoby informacji gromadzonych w ramach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz