Proces - elementy i zasoby

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces - elementy i zasoby  - strona 1 Proces - elementy i zasoby  - strona 2 Proces - elementy i zasoby  - strona 3

Fragment notatki:


Proces - ukierunkowany łańcuch (ciąg) zdarzeń następujących po sobie w czasie, stanowiących stadia, fazy, etapy rozwoju lub przeobrażeń Podejście procesowe - Jest to sposób podejścia do zarządzania koncentrujący się na sekwencjach działań podejmowanych w organizacji i poza nią oraz powiązanych pomiędzy nimi, w celu osiągnięcia zamierzonych wspólnie rezultatów. Przedsiębiorstwo - ujęcie klasyczne Orientacja funkcjonalna (pozioma) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenie produkcja sprzedaż marketing księgowość administracja Wady orientacji funkcjonalnej Trudności w komunikacja opóźnienia w przepływach informacji i podejmowaniu decyzji
Długie cykle realizacji zleceń, nieterminowość
Rozmycie odpowiedzialności
Brak satysfakcji
Niska efektywność
Niska jakość obsługi Elementy procesu: Każdy proces jest powiązany z innymi procesami za pomocą swoich „wejść” i „wyjść”
Magazynowanie  produkcja  sprzedaż
Wejścia i wyjścia mogą być materialne (materiały, produkty, sprzęt, ludzie) i niematerialne (informacje, dane w systemach komputerowych) Zasoby procesu: Funkcjonowanie procesu jest możliwe dzięki zasobom jakie posiada
Przykładowe zasoby:
Zasoby ludzkie (pracownicy)
Maszyny, urządzania i narzędzia
Systemy komputerowe (do przetwarzania informacji)
Procedury i instrukcje postępowania Podejście procesowe - to traktowanie organizacji jako zbiór procesów i opisanie jej jako mapy procesów. Mapa procesów - pokazuje procesy w najwyższym poziomie ogólności. Cele modelowania procesów Doskonalenie istniejących procesów:
Uproszczenie istniejących procesów
Skrócenie czasu trwania procesu
Obniżenie kosztów realizacji procesów
Poprawy efektów procesu
Uporządkowanie i poprawienie przejrzystości procesów
Usankcjonowanie bądź wyeliminowanie czynności wykorzystywanych w sposób nieformalny Korzyści z podejścia procesowego - podsumowanie Jednolity opis działania przedsiębiorstwa
Silne zorientowanie całego przedsiębiorstwa na siłę uzyskania satysfakcji klienta
Identyfikacja obszarów do usprawnień, pozwalająca na ciągłe doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa
Usprawnienie komunikacji i współpracy wewnątrz firmy, oraz popraw kultury organizacyjnej i atmosfery pracy w zespołach
Przygotowanie do zbudowania i łatwiejszego wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2000
Przygotowanie do wdrożenia systemu typu „workflow


(…)

… przedsiębiorstwem (system ERP)
Rodzaje procesów w przedsiębiorstwie:
Procesy biznesowe/energomaterialne, rzeczywiste- obejmujące zasoby rzeczowe
Proces informacyjny
PROCES BIZNESOWY
Proces który zamienia surowce/materiały/zasoby w efekt końcowy w postaci produktu i usługi
Układ czynności realizowanych w ramach określonych uwarunkowań mających na celu uzyskanie „korzyści ekonomicznych” (poprzez zaspokojenie potrzeb…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz