Procesy informacyjne w zarządzaniu w pigułce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy informacyjne w zarządzaniu w pigułce - strona 1 Procesy informacyjne w zarządzaniu w pigułce - strona 2 Procesy informacyjne w zarządzaniu w pigułce - strona 3

Fragment notatki:

Szplit. Notatka składa się z 6 stron.
Definicja i części składowe informacyjnego systemu zarządzania. Kluczowe w zarządzaniu organizacją są procesy:
Gromadzenia
Przechowywania
Opracowywania (przetwarzania)
Udostępniania
Wykorzystywania informacji.
Kluczem są więc „informacyjne systemy zarządzania” (MIS)
Infrastruktura informacyjna organizacji gospodarczej, to układ złożony z:
zasobów informacyjnych;
procesów informacyjnych;
systemów, jako struktur porządkujących owe zasoby i realizujących procesy.
Pojęcia: dane, informacja, wiedza. Dane nie są informacjami: są to elementy, z których można złożyć informację. Dane stanowią niższy poziom. Poziom wyższy stanowią informacje. Jeszcze wyższy stopień uogólnienia - to wiedza. A stopień najwyższy to mądrość. Dane są taką postacią informacji, którą możemy przetworzyć z użyciem sprzętu komputerowego. Informacja jest czynnikiem, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Informacja jest również określana jako p rzeanalizowane lub przetworzone dane, które stanowią surowe fakty, liczby, zdarzenia. Wiedza - brak jednolitej definicji satysfakcjonującej i akceptowanej przez różnych specjalistów. Są trzy stanowiska na ten temat: 1.Jedni podejmują próbę znalezienia jakiejś definicji tego pojęcia; 2.Inni opisują wiedzę według wybranych jej cech. Ale wtedy rodzi się problem, gdy zachodzi potrzeba określenia formy tej wiedzy, nadanie jej cech umożliwiających organizowanie odpowiednich procedur jej przetwarzania - problemy operacjonalizacji tego terminu. 3.Jeszcze inni przyjmują, że jest to pojęcie pierwotne, niedefiniowalne. Oczywiście grozi to zaistnieniem sytuacji, w której każdy może wiedzę interpretować inaczej, a więc grozi nieporozumieniem. Przypomina to posługiwanie się wieloma rożnymi terminami (nie tylko z zakresu wiedzy czy innowacji) bez zwracania uwagi na to, czy współrozmówca wie, co osoba wypowiadająca jakąś opinię ma na myśli i o czym w istocie mówi. Takie podejście daje się często zauważyć wśród osób traktujących siebie jako praktyków, dla których poszukiwanie definicji nie ma żadnego znaczenia. Przykładowe definicje wiedzy (za J. Brdulakiem): Wiedza to zdolność wykorzystania informacji; Wiedza to zdolność do interpretowania i przetwarzania informacji, a także dostosowywania zachowania do zmian w otoczeniu; Wiedza jest informacją zastosowaną do rozwiązania problemu; Wiedza jest wnioskowaniem na temat informacji; Wiedza jest wykorzystaniem informacji. Wg nowej encyklopedii powszechnej PWN wiedza w węższym sensie to ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości z umiejętnością ich wykorzystania, natomiast w szerszym sensie jest to wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń itp., którym przypisuje się wartość poznawczą i/lub praktyczną.

(…)

… (zawsze tylko jeden jest nadrzędny, właściciel a drugi lub drugie są podporządkowane - członek), -Obszar zbiorów wystąpień rekordów i setów jednego lub więcej typów; obszar ma znaczenie organizacyjne, gdyż pozwala na podzielenie baz danych na subbazy dla efektywnego zapisywania, wyszukiwania i selekcji wystąpień rekordów i setów.
Rodzaje systemów zarządzania bazą danych. -Hierarchiczne. Nazywane też strukturą drzewiastą. W modelu…
… do tego samego systemu, lecz są fizycznie rozmieszczone w różnych węzłach sieci komputerowej. Dane zawarte w tych bazach mają wspólne cechy pozwalające na ich integracje.
Hurtownie danych, OLAP i OLTP.
Hurtownia danych (datawarehouse) to logicznie skonsolidowany zbiór danych pochodzących z jednego lub wielu źródeł z wewnątrz i (lub) spoza przedsiębiorstwa.
Jedną z najlepszych definicji określających czym jest hurtownia danych podał amerykański konsultant W. H. Inmon.
Hurtownia danych jest zorientowanym tematycznie, zintegrowanym, oznaczonym w czasie i ciągłym procesem zbierania danych dla wspomagania procesu decyzyjnego kierownictwa.
Obszarem, w którym hurtownie danych są najczęściej używane jest OLAP (On Line Analytical Processing) czyli szybka analiza informacji wielowymiarowej. Termin OLAP odnosi…
…? -jakie będą przyszłe warunki działania? (np., jakie są przewidywane stopy procentowe?) -jakie powinny być kryteria oceny wariantów? -jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych czynników? -które kryteria są najważniejsze i w jakim stopniu? (Jakie nakłady związane są z poszczególnymi wariantami rozwoju?) -czy występują ograniczenia dla nakładów? (Np. jaka jest minimalna stopa zwrotu? Jaki jest limit…
… misji OG, celów i strategii.
Business Intelligence.
Koncepcja polega na umiejętnym (inteligentnym) wykorzystaniu dwóch ważnych zasobów: wiedzy i informacji. W podejściu tym można wyróżnić dwie płaszczyzny:
metodologiczną, związaną z organizacją i realizacją procedur zarządzania OG;
technologiczną, rozpatrującą rolę środków informatycznych.
Zwiad gospodarczy (Business Intelligence)
Pojęcie wprowadzone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz