Aksjologiczne ujęcie informacji - Teoria informacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aksjologiczne ujęcie informacji - Teoria informacji - strona 1 Aksjologiczne ujęcie informacji - Teoria informacji - strona 2 Aksjologiczne ujęcie informacji - Teoria informacji - strona 3

Fragment notatki:

AKSJOLOGICZNE UJĘCIE INFORMACJI Pojęcie informacji:
Na gruncie ogólnej teorii informacji uznaje się, że informacja jest pojęciem pierwotnym. 1. Informatio [łac.] wyobrażenie, wyjaśnienie, zawiadomienie - własność przysługująca materialnemu nośnikowi informacji (zwanego sygnałem), której istotą jest redukcja niepewności; potocznie: konstatacja stanu rzeczy, wiadomość
2. Treść zaczerpnięta ze świata zewnętrznego, która zwiększa wiedzę lub zmniejsza niewiedzę decydującego, niepewność i nieokreśloność sytuacji decyzyjnej
Podstawowym źródłem występujących różnic pojęciowych informacji jest fakt, iż używa się je przynajmniej w dwóch znaczeniach, a mianowicie jako odbicie tego co istnieje w sensie materialnym (tzw. relacja odbicia ) oraz jako czynnik określający w pewnym stopniu formę (postać) przyszłych rzeczy i zjawisk (tzw. relacja realizacji ). odwzorowywanie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tworzenie i zmiana rzeczywistości
N. Wiener treść zaczerpniętą ze świata zewnętrznego w procesie naszego dostosowywania do niego i przystosowywania się do niego naszych zmysłów
Greniewski H. Wiadomość uzyskiwana przez człowieka poprzez obserwację lub czynność umysłowa podlegająca przekazowi w układzie nadawca (człowiek) - odbiorca (człowiek)
Z. Gackowski właściwości sygnału lub wiadomości polegające na zmniejszeniu nieokreśloności co do stanu sytuacji lub jego dalszego rozwoju”
T. Wierzbicki treść zaczerpnięta ze świata zewnętrznego, która zwiększa wiedzę lub zmniejsza niewiedzę decydującego, niepewność i nieokreśloność sytuacji decyzyjnej
prezentacja zdarzeń, stanów rzeczy, obiektów itp. z punktu widzenia przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości
J. Lyons: treść o określonym znaczeniu o czymś, dla kogoś i ze względu na coś, wyrażona za pomocą znaków językowych lub/i pozajęzykowych
identyfikacja i antycypacja, zmniejszanie stopnia nieokreśloności, określanie stopnia zorganizowania systemów
T. Kasprzak: odbicie tego co istnieje w sensie materialnym (tzw. relacja odbicia) oraz jako czynnik określający w pewnym stopniu formę (postać) przyszłych rzeczy i zjawisk (tzw. relacja realizacji)
identyfikacja i rozwiązywanie problemów Z. Messner: dane o procesach i zjawiskach gospodarczych i analizując jej rolę w procesie podejmowania decyzji
Cztery znaczenia informacji: RZECZ - Jest produktem określonego procesu mającego wykonawcę (źródło informacji) i użytkownika (odbiorcę, adresata) i jako taka może być poddawana rozmaitym operacjom
WIELKOŚĆ MIERZALNA - wynika z potrzeby ilościowej charakterystyki wiadomości, niezbędnej dla oceny skuteczności procesu komunikacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz