Teoria wyboru konsumenta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria wyboru konsumenta - strona 1

Fragment notatki:

teoria wyborów konsumentaOstatecznym i naturalnym celem wszelkiej działalności ludzkiej jest zaspokajanie potrzeb. W polu zainteresowania ekonomii musi zatem znajdować się analiza zachowań konsumenta, badanie kryteriów dokonywanych przez niego wyborów, tak by mogły być przewidziane reakcje konsumentów w odpowiedzi na zmiany warunków rynkowych, a w rezultacie - by produkcja, jej wielkość i struktura odpowiadała potrzebom konsumentów.Zjawisko rzadkości dóbr, w skali indywidualnej, a więc dla konsumenta, przedstawia się jako problem dokonywania podziału dochodu ograniczonego między różne dostępne dobra i usługi. 1. Koncepcja racjonalnego postępowaniaCzłowiek jako konsument zawsze bierze pod uwagę sposoby poprawy swojej sytuacji życiowej, dokonuje wyboru między dostępnymi mu alternatywnymi kierunkami postępowania. Zgodnie z teorią mikroekonomiczną konsumenci i producenci dokonują racjonalnych wyborów tak, aby maksymalizować swe zadowolenie. Ludzkie potrzeby nieustannie rosną. Nigdy nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb, ponieważ po zaspokojeniu jednych potrzeb będziemy odczuwać nowe i ludzie będą dążyć do ich zaspokojenia. W sytuacji, w której mamy do czynienia z ograniczoną dostępnością dóbr, możemy co najwyżej maksymalizować naszą sytuację, innymi słowy uzyskaną przez nas użyteczność. Użyteczność jest to satysfakcja, którą dana osoba uzyskuje ze spożycia jakiegoś dobra lub usługi, lub też udziału w jakimś rodzaju działalności. Ekonomiści próbują w jednym słowie - użyteczność - oddać różne rodzaje przejawiania się podwyższonego poziomu naszego dobrego samopoczucia, gdy nosimy na sobie jakieś ubranie, gdy pijemy lub jemy cokolwiek albo też gramy w coś. Podstawowym założeniem stojącym u podstaw, tej teorii jest to, że ludzie działają w jakimś celu, ponieważ są niezadowoleni z istniejącego stanu rzeczy. Jeśli ludzie działają w celu zaspokojenia swoich świadomie odczuwanych potrzeb, ich postępowanie musi być raczej samodzielne niż sterowane z zewnątrz. Jednak nie ma sposobu by dowieść prawdziwość powyższej teorii. Ekonomiści zakładają, że działania podejmowane są przez poszczególnych ludzi, a nie ich grupy. To właśnie pojedynczy człowiek ma chęci, pragnienia i poszukuje środków do ich zaspokojenia. Działanie grupy, gdy ma ono miejsce, wynika z działania poszczególnych jednostek wchodzących w skład danej grupy. Wartości społeczne na przykład, nabierają znaczenia z wartości uznawanych wspólnie przez poszczególne jednostki. Ekonomiści byliby nawet skłonni powiedzieć, że działanie grupowe nie może być czymś odmiennym od działania poszczególnych ludzi. Tak więc by zrozumieć zachowanie grupy, ekonomista patrzy na pojedynczych ludzi. Gdy poszczególne jednostki dążą do zachowania swych potrzeb, zachowają się racjonalnie. Postępowanie racjonalne to takie wewnętrzne spójne postępowanie, które umożliwia jednostce maksymalizację satysfakcji.

(…)

… bywa więc różna.  Teoria użyteczności opiera się na dwóch głównych prawach dotyczacych zachowań konsumenta. Są to;  pierwsze prawo Gossena, czyli prawo malejącej użyteczności krańcowej;  drugie prawo Gossena, czyli prawo wyrównywania użyteczności krancowych (prawo ekwimarginalizmu)  Prawo malejącej użyteczności krancowej dowodzi że potrzeby możemy zaspokajać stopniowo, a z drugiej strony, że żadnej…
… położenia linii ograniczeń budżetowych, a co za tym idzie punktu styczności z krzywą obojętności Jedne dobra mogą być zastępowane przez drugie ze względu na swoje podobne właściwości. Proporcje tych dóbr wyznacza krańcowa stopa substytucji. Krańcowa stopa substytucji to ilość jednego dobra zastępowana przez jednostkę drugiego dobra, gdy zmieniają się ich proporcje ilościowe, ale poziom satysfakcji całkowitej nie zmienia się (konsument pozostaje na tej samej krzywej obojętności). Teoria zachowania się konsumenta najczęściej posługuje się krzywymi obojętności o malejących krańcowych stopach substytucji. Prawo malejącej stopy substytucji mówi, że krańcowa stopa substytucji jednego dobra na drugie dobro maleje w miarę tego, jak ubywa dobra drugiego a przybywa pierwszego.  Odpowiada to prawu malejącej…
… wierszy, oglądanie zachodu słońca, wyświadczenie zwykłej uprzejmości, nawet otwarcie komuś drzwi kosztuje. Choć pieniądz nie zawsze wchodzi w grę przy dokonywaniu wyborów, zawsze występuje kwestia możliwości robienia czegoś innego. Koszt ponoszony jest w związku z dokonywaniem dowolnego wyboru.  Ekonomiści uważają, że analiza kosztów - korzyści stanowi podstawę znacznej części naszych zachowań. Analiza…
…, inni jeszcze zagrać w szachy). Bez względu na rodzaj aktywności człowiek dąży do maksymalizowania swojego dobrobytu. Efektem badania przez ekonomię zachowania konsumenta jest skonstruowanie dwu teorii nieco odmiennych w podejściu do przedmiotu badań, ale dochodzących ostatecznie do wspólnych wniosków. Są to:  teoria użyteczności krańcowej, zakładająca wymierność użyteczności, możliwość ich wyrażenia…
… zakupów w ramach rozporządzanego dochodu, zgodnie z indywidualnymi preferencjami i niezależnymi od niego cenami. Gdyby konsument cały osiągany w pewnym okresie dochód wydatkował na zakup jednego towaru: np. magnetowid, i nie starczyłoby mu pieniędzy na zakup innych niezbędnych do życia towarów, wówczas postąpiłby nieracjonalnie, a jego gospodarstwo domowe znalazłoby się w stanie głębokiej nierównowagi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz