Definicja i części składowe informacyjnego systemu zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja i części składowe informacyjnego systemu zarządzania - strona 1 Definicja i części składowe informacyjnego systemu zarządzania - strona 2 Definicja i części składowe informacyjnego systemu zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Szplit. Notatka składa się z 3 stron.
Definicja i części składowe informacyjnego systemu zarządzania. Kluczowe w zarządzaniu organizacją są procesy:
Gromadzenia
Przechowywania
Opracowywania (przetwarzania)
Udostępniania
Wykorzystywania informacji.
Kluczem są więc „informacyjne systemy zarządzania” (MIS)
Infrastruktura informacyjna organizacji gospodarczej, to układ złożony z:
zasobów informacyjnych;
procesów informacyjnych;
systemów, jako struktur porządkujących owe zasoby i realizujących procesy.
Pojęcia: dane, informacja, wiedza. Dane nie są informacjami: są to elementy, z których można złożyć informację. Dane stanowią niższy poziom. Poziom wyższy stanowią informacje. Jeszcze wyższy stopień uogólnienia - to wiedza. A stopień najwyższy to mądrość. Dane są taką postacią informacji, którą możemy przetworzyć z użyciem sprzętu komputerowego. Informacja jest czynnikiem, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Informacja jest również określana jako p rzeanalizowane lub przetworzone dane, które stanowią surowe fakty, liczby, zdarzenia. Wiedza - brak jednolitej definicji satysfakcjonującej i akceptowanej przez różnych specjalistów. Są trzy stanowiska na ten temat: Jedni podejmują próbę znalezienia jakiejś definicji tego pojęcia; Inni opisują wiedzę według wybranych jej cech. Ale wtedy rodzi się problem, gdy zachodzi potrzeba określenia formy tej wiedzy, nadanie jej cech umożliwiających organizowanie odpowiednich procedur jej przetwarzania - problemy operacjonalizacji tego terminu. Jeszcze inni przyjmują, że jest to pojęcie pierwotne, niedefiniowalne. Oczywiście grozi to zaistnieniem sytuacji, w której każdy może wiedzę interpretować inaczej, a więc grozi nieporozumieniem. Przypomina to posługiwanie się wieloma rożnymi terminami (nie tylko z zakresu wiedzy czy innowacji) bez zwracania uwagi na to, czy współrozmówca wie, co osoba wypowiadająca jakąś opinię ma na myśli i o czym w istocie mówi. Takie podejście daje się często zauważyć wśród osób traktujących siebie jako praktyków, dla których poszukiwanie definicji nie ma żadnego znaczenia. Przykładowe definicje wiedzy (za J. Brdulakiem): Wiedza to zdolność wykorzystania informacji; Wiedza to zdolność do interpretowania i przetwarzania informacji, a także dostosowywania zachowania do zmian w otoczeniu; Wiedza jest informacją zastosowaną do rozwiązania problemu; Wiedza jest wnioskowaniem na temat informacji; Wiedza jest wykorzystaniem informacji. Wg nowej encyklopedii powszechnej PWN wiedza w węższym sensie to ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości z umiejętnością ich wykorzystania, natomiast w szerszym sensie jest to wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń itp., którym przypisuje się wartość poznawczą i/lub praktyczną. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz