Procesy informacyjne w zarządzaniu w pigułce - Systemy informatyczne ewolucja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy informacyjne w zarządzaniu w pigułce - Systemy informatyczne ewolucja - strona 1 Procesy informacyjne w zarządzaniu w pigułce - Systemy informatyczne ewolucja - strona 2

Fragment notatki:

Kluczowe w zarządzaniu organizacją są procesy : Gromadzenia, Przechowywania, Opracowywania (przetwarzania), Udostępniania Wykorzystywania informacji.
Kluczem są więc „informacyjne systemy zarządzania” (MIS) Infrastruktura informacyjna organizacji gospodarczej, to układ złożony z: zasobów informacyjnych; procesów informacyjnych; systemów, jako struktur porządkujących owe zasoby i realizujących procesy. Dane nie są informacjami: są to elementy, z których można złożyć informację. Dane stanowią niższy poziom. Poziom wyższy stanowią informacje. Jeszcze wyższy stopień uogólnienia - to wiedza. A stopień najwyższy to mądrość. Dane są taką postacią informacji, którą możemy przetworzyć z użyciem sprzętu komputerowe Informacja jest czynnikiem, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Informacja jest również określana jako p rzeanalizowane lub przetworzone dane, które stanowią surowe fakty, liczby, zdarzenia. Wiedza - brak jednolitej definicji satysfakcjonującej i akceptowanej przez różnych specjalistów. Są trzy stanowiska na ten temat: 1.Jedni podejmują próbę znalezienia jakiejś definicji tego pojęcia; 2.Inni opisują wiedzę według wybranych jej cech. Informacja staje się wiedzą poprzez dodanie jednego z poniższych typów analizy: Porównanie - jak informacja na temat danej sytuacji wygląda na tle pozostałych informacji; Następstwa - jaki wpływ ma dana informacja na decyzje i działania; Powiązania - jak dana informacja wiąże się z resztą posiadanych informacji; Dialog - co inni ludzie myślą o tej informacji. W= Granulą Wiedzy .Wzór opisuje jednostkową wiedzę wyłaniającą się z jednoczesnego uwzględnienia pewnej informacji I, kontekstu C i doświadczenia D. Każdą taką wiedzę jednostkową będziemy nazywać Granulą Wiedzy . Wiedza cicha jest przekazywana w sposób nieformalny: odnosi się wyłącznie do ludzi i jest przekazywana w formie bezpośredniego kontaktu między osobami. Wiedza jawna może być wypowiedziana (artykułowana), w związku, z czym podlega rejestracji i przeniesieniu na papier lub inny nośnik. Aksjomat - trwała założenia Aksjomat Ashby'ego Nadrzędne są prawa natury . To natura wyznacza uwarunkowania, w których świat materialny funkcjonuje. Prawa te, z jednej strony, określają stany, które mogą wystąpić w razie pojawienia się określonych początkowych przyczyn. Z drugiej strony, te same prawa określają stany, które na pewno zaistnieć nie mogą przy zaistnieniu tych samych okoliczności początkowych. Aksjomat Pogorzelskiego Najogólniejszą, najbardziej powszechną, głęboką i wyrazistą przyczyną wszystkiego jest optymalność. W niej zawiera się cały ogrom wiedzy o świecie.

(…)

…, właściciel a drugi lub drugie są podporządkow- członek),
Obszar zbiorów wystąpień rekordów i setów jednego lub więcej typów; obszar ma znaczenie organizacyjne, gdyż pozwala na podzielenie baz danych na subbazy dla efektywnego zapisywania, wyszukiwania i selekcji wystąpień rekordów i setów.
Rodzaje systemów zarządzania bazą danych.
Hierarchiczne. Nazywane też strukturą drzewiastą. W modelu tym każdy element…
… przetwarzania danych, informacji i wiedzy w czasie rzeczywistym
Systemy informatyczne okresu klasycznego Lata 50. Systemy ewidencyjno-transakcyjne (ST) Lata 60. Systemy informowania kierownictwa (SIK) Lata 70. Systemy wspomagania decyzji (SWD) Lata 80. Systemy eksperckie (SE)
Dane elementarne, które składają się z nazwy i atrybutów (opisu) charakteryzujących wartość elementarną, tj. najmniejszą kombinację…
… ustrukturalizowanych.
Wykorzystanie Internetu na poszczególnych szczeblach informatycznych systemów zarządzania. Strategiczny: EIS —systemy informowania kierownictwa (Executive Information Systems) ESS —systemy wspomagania kierownictwa (Executive Support Systems) DSS —systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems) ES —systemy eksperckie (Expert Systems) Taktyczny: MIS —systemy informacyjne zarządzania (Management Support Systems) Operacyjny: TPDS —transakcyjne systemy przetwarzania danych (Transaction Processing Data Systems) Internet w zarządzaniu finansami Internet w obszarze zarządzania finansami oferuje użytkownikom szeroki zakres usług, które umożliwiają pełne korzystanie z jego zasobów i możliwości. Wymienić tu należy takie usługi jak: www (World Wide Web), pocztę elektroniczną, elektroniczną…
… do rozwoju zastosowań informatyki do współczesnych technologii sieciowych w połączeniu z zastosowaniami środków multimedialnych oraz metod sztucznej inteligencji. Okres ten charakteryzował się: Dopiero rozwijającą się techniką komputerową. Początek to komputery lampowe z małą pamięcią operacyjną, niewielką wydajnością procesora, bardzo zawodne, kłopotliwe w obsłudze i drogie. OKRES WSPÓŁCZESNY -To okres…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz