Statystyka opisowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 6195
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka opisowa - strona 1 Statystyka opisowa - strona 2 Statystyka opisowa - strona 3

Fragment notatki:

in.: średnia, odchylenie standardowe, wariancja, współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii, współczynnik koncentracji, dominanta, mediana, kwartyle, decyle, odchylenie kwartylowe, pozycyjny współczynnik zmienności, typowy obszar zmienności, pozycyjny współcznnik asymetrii, pozycyjny współczynnik koncentracji, korelacja, kowariancja, współczynnik korelacji, regresja prosta

ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZJAWISK
korelacja dodatnia
y
x
x2
x1
y1
y2
korelacja ujemna
y
x
x2
x1
y1
y2
badane cechy (zjawiska) są od siebie niezależne
y
x
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiek mężay
wiek żonyx
19
18
-5,5
-4,8
30,25
23,04
26,4
21
19
-4,5
-2,8
20,25
7,84
12,6
23
20
-3,5
-0,8
12,25
0,64
2,8
21
21
-2,5
-2,8
6,25
7,84
7
20
23
-0,5
-3,8
0,25
14,44
1,9
23
24
0,5
-0,8
0,25
0,64
-0,4
26
26
2,5
2,2
6,25
4,84
5,5
25
27
3,5
1,2
12,25
1,44
4,2
26
27
3,5
2,2
12,25
4,84
7,7
34
30
6,5
10,2
42,25
104,04
66,3
238
235
0
0
142,5
169,6
134
Odchylenie standardowe Odchylenie standardowe Współczynnik korelacji
Wiek małżonków jest wzajemnie uzależniony w 86%.
Współczynnik korelacji w populacji generalnej
poziom istotności
rozkład t-Studenta o s = N-2 stopniach swobody
- odrzucamy H0 na korzyść H1
- brak podstaw do odrzucenia H0
(wiersz 8, kolumna 0,1)
Ponieważ to na poziomie istotności odrzucamy H0 na korzyść H1 - związek wieku małżonków jest statystycznie istotny.
ANALIZA REGRESJI PROSTEJ
Hipoteza modelowa
liniowa funkcja regresji
- składnik losowy
i = 1, 2, …, n
Model empiryczny:
U - składnik resztowy
Y - teoretyczna wartość wynikająca z modelu
x


(…)


u
u2
18
18,63
19
0,37
0,14
19
19,57
21
1,43
2,04
20
20,51
23
2,49
6,20
21
21,45
21
-0,45
0,20
23
23,33
20
-3,33
11,09
24
24,27
23
-1,27
1,61
26
26,15
26
-0,15
0,02
27
27,09
25
-2,09
4,37
27
27,09
26
-1,09
1,19
30
29,91
34
4,09
16,73
235
238
238
0
43,59
- współczynnik determinacji, objaśniona część zmienności Y
- współczynnik zmienności, nieobjaśniona część zmienności Y
Zmienność wieku żon w 74…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz