Zadanie kontrolne ze statystyki 2014.doc

Nasza ocena:

4
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadanie kontrolne ze statystyki 2014.doc - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie kontrolne ze statystyki 2014/2015
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
kierunek: Finanse i rachunkowość
Imię i nazwisko: Angelika Braor
nr indeksu: tr 27264
nr grupy ćw.: K1
nr grupy wyk: W1
Imię i nazwisko prowadzącego ćw.: Jarosław Krajewski
2
© Paweł Kufel, Marcin Błażejowski
Szereg indywidualny
1.1 Miary klasyczne
1.1.1 Miary klasyczne średnie
→ średnia arytmetyczna
n

̲
x =
i=1
xi = 4080
n
80
= 51,000
* Interpretacja:
Średni miesięczny utarg sklepów spożywczych w badanej grupie wynosi 51 tys. zł.
1.1.2 Miary klasyczne zróżnicowania
→ wariancja
n

s²(x) =
i=1
_
(xi - x)² = 20488 = 256,100
n
80
→ odchylenie standardowe
s(x
____
_______
)
= √s²(x) = √256,100 = 16,003
* Interpretacja:
Utargi sklepów spożywczych różnią się od średniej arytmetycznej przeciętnie o +/- 16,003 tys. zł.
→ współczynnik zmienności
* Interpretacja:
Odchylenie standardowe stanowi 31,378% średniej arytmetycznej utargów sklepów spożywczych.
1.1.3 Miary klasyczne asymetrii
→ trzeci moment centralny
n
u
=

i=1
_
(xi – x)³
n
= -34842 = - 435,525
80
3
* Interpretacja:
Rozkład utargów sklepów spożywczych jest lewostronnie asymetryczny,
u ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz