Statystyka opisowa

note /search

Statystyka opisowa - komplet wykładów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 2205
Wyświetleń: 7301

...WYKŁAD 1. POCZĄTKI STATYSTYKI, PODSTAWY METODOLOGICZNE: - Termin „statystyka” pochodzi od łacińskiego słowa status, czyli państwo. Pierwotnie oznaczał zbiór szeroko ujmowanych wiadomości o państwie (G.Achenwall, 1719 – 1772). - Wyniki opisu liczbowego zwykle ujmowano w postaci zestawień tab...

Statystyka opisowa zagadnienia z wykładów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 2086
Wyświetleń: 3738

Statystyka opisowa Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych Jak pamiętamy są cztery rodzaje prawidłowości statystycznej: prawidłowość w zakresie struktury prawidłowość w zakresie dynamiki prawidłowość w zakresie współzależności w czasie prawidłowość w zakres...

Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury zjawisk...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 8736

Statystyka opisowa Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych Jak pamiętamy są cztery rodzaje prawidłowości statystycznej: prawidłowość w zakresie struktury prawidłowość w zakresie dynamiki prawidłowość w zakresie współzależności w czasie prawidłowość w zakres...

Interpretacja wzorów statystyka do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 2814
Wyświetleń: 5376

1. COV(x,y) - kowariancja Int: Występuje dodatnia/ujemna zależność między ….. a ……. 2. r(x,y) - współczynnik korelacji liniowej Pearsona Int: Występuje bardzo silna/silna/umiarkowana/słaba/praktycznie znikoma zależność między….. a …… 3. r s - Współczynnik korelacji ran Spearmana Int: Występuje b...

Ćwiczenia - szeregi czasowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2520

Czajkowska. Notatka składa się z 2 stron. Statystyka Arkusz 6. 6.1 Na podstawie danych w tabeli w każdym z poniższych punktów 1 - 3: a) sporządź wykres tego szeregu czasowego; b) określ rodzaj tego szeregu. 1. Tabela 6.1 przedstawia tygodniową sprzedaż

Ćwiczenia - średnia mediana modalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4585

Czajkowska. Notatka składa się z 2 stron. Statystyka Arkusz 3 W przedsiębiorstwie drogowym TRAKT zbadano pracowników ze względu na ilość spóźnień do pracy. Wyniki zwiera tabela: TABELA 3.1 Ilość spóźnień 0 1 2 3 4 5 Liczba pracowników 4 2 6 10 2 3 Źródło: Dane umowne Oblicz średnią...

Ćwiczenia do kolokwium

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2184

Czajkowska. Notatka składa się z 0 stron. Przykład 1 Dana jest tabela wyników egzaminu końcowego z matematyki Y (maksymalna liczba punktów 100) i liczby godzin poświęconych na naukę X wybranej grupy studentów. Tabela 1 X 9 6 14 4 8 12 10 9 5 7 8 3 Y 83 77 95 47 63 80 91 79 3...

Ćwiczenia - funkcja regresji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2520

Czajkowska. Notatka składa się z 1 strony. Statystyka Arkusz 5 Grupę uczniów poddano dwóm testom z matematyki w odstępie dwóch miesięcy. Wyniki dla ośmiu podaje poniższa tablica. TABELA 5.1 Test 1 (x) 5 10 14 15 24 27 32 33 Test 2 (y) 10 11 12 15 15 17 20 20 Źródło: Dane umowne...

Ćwiczenia - korelacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2772

Czajkowska. Notatka składa się z 2 stron. Statystyka Arkusz 4 Zapytano 8 osób o wzrost i wagę. Za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona zbadaj, czy istnieje związek między wzrostem i wagą. Otrzymane wyniki zinterpretuj. TABELA 4.1 Badany A B C D E F G H Wzrost (w m.) 1,78 1...

Egzamin poprawkowy - Dystrybuanta

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

Mając daną dystrybuantę F(x) zmiennej losowej X typu skokowego obliczyć prawdopodobieństwo: a) P(13) c) P (x=2) 0 ; x≤0 1/16 ; 04 Mając dany szereg obliczyć Mo, Me, Q1, Q3. klasa (xi;xi+1 ni 1 19-25 5 2 25-31 2 3 31-37 24 4 37-43 ...