Egzamin poprawkowy - Dystrybuanta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin poprawkowy - Dystrybuanta - strona 1 Egzamin poprawkowy - Dystrybuanta - strona 2

Fragment notatki:

Mając daną dystrybuantę F(x) zmiennej losowej X typu skokowego obliczyć prawdopodobieństwo: a) P(13) c) P (x=2) 0 ; x≤0 1/16 ; 04 Mając dany szereg obliczyć Mo, Me, Q1, Q3.
klasa
(xi;xi+1
ni 1
19-25
5
2
25-31
2
3
31-37
24
4
37-43
16
5
43-49
8
6
49-55
4
7
55-61
3
8
61-67
1
W pewnym przedsiębiorstwie na koniec roku przeprowadzono inwentaryzację sprzętu komputerowego i otrzymano rozkład liczby napraw tego sprzętu od chwili zakupu.
Liczba napraw
0
1
2
3
4
Liczba urządzeń
10
22
15
5
5
Wiedząc, że średnia liczby napraw wynosi 1,53 uzupełnić poniższy tekst: a) przeciętne odchylenie od średniej wynosi ……… naprawy b) odchylenie standardowe stanowi ………% przeciętnej liczby napraw, co świadczy o …………… zróżnicowaniu badanego sprzętu.
Zbadać asymetrię rozkładu liczby napraw z poprzedniego zadania za pomocą współczynnika klasyczno-pozycyjnego oraz uzupełnić tekst: Rozkład liczby napraw ma asymetrię …………… o wartości ……… co oznacza, że w badanej zbiorowości przeważa sprzęt o liczbie napraw …………… wartości przeciętnej. W pewnym zakładzie przebadano 100 pracowników produkcyjnych pod względem długości stażu pracy (Y) i procentu wyprodukowanych braków (X). Obliczono parametry statystyczne: S2x=6,68 S2y=1,21 cov(X,Y)=-2,42 W jakim stopniu zmienność procentu wyprodukowanych braków wyjaśniona jest zmiennością stażu pracy? Badając zależność między X - powierzchnią użytkową mieszkań [m2] a Y - liczbą osób w gospodarstwie domowym uzyskano dla losowej próby 15 mieszkań następujące rezultaty: średnia liczba osób = 3,6 odchylenie standardowe liczby osób = 1,4 średnia powierzchnia = 50,7m2 odchylenie standardowe powierzchni = 10,6m2 kowariancja powierzchni i liczby osób = 1,21 Określić powierzchnię, jaką powinno mieć mieszkanie, w którym zamieszkuje 5 osób. Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż środków piorących. Wybrane informacje dotyczące sprzedaży we wrześniu i grudniu są w tabeli:
Towar
Ceny
Wartość sprzedaży
Ceny we wrześniu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz