Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - strona 2

note /search

Ryzyko w działalności banku - podział i zarządzanie

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

14. Ryzyko w działalności banku - podział i zarządzanie Ryzyko jest to obiektywnie istniejąca możliwość poniesienia straty , szkody , niepowodzenia w wyniku zamierzonych celów działalności banku. W następstwie podejmowanych decyzji ekonomicznych może nastąpić zmniejszenie potencjalnych zysków, utr...

Zarządzanie bankiem komercyjnym

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

Zarządzanie bankiem komercyjnym Bank komercyjny - wyspecjalizowana instytucja finansowa trudniąca się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozli...

Współczesne modele rachunku kosztów

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2016

21. Współczesne modele rachunku kosztów Trudne reguły gospodarki rynkowej narzucają przedsiębiorstwu ciągłe wymagania będące efektem rosnącej konkurencji. Rentowność i skuteczność przedsiębiorstwa wynika z dobrze podjętych decyzji ekonomicznych. Informacja o koszcie produktu ma dziś wartość strateg...

Układy ewidencyjne kosztów a metody kalkulacji wyniku finansowego

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2506

22. Układy ewidencyjne kosztów a metody kalkulacji wyniku finansowego Zasady ewidencji i rozliczania kosztów Uzasadnione stałe koszty pośrednie: art. 28 ustawy o rachunkowości - do kosztów uzasadnionych zalicza się pośrednie stałe koszty produkcji, które odpowiadają tym kosztom przy normalnym wyk...

Zasady swobody dewizowej i ograniczenia w obrocie dewizowym

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1456

26. Zasady swobody dewizowej i ograniczenia w obrocie dewizowym Zasada swobody dewizowej wyrażona została w art. 3 ust. Prawo dewizowe. W prawie dewizowym obowiązuje zasada, że wszystko, co nie jest wyraźnie zabronione w ust. jest dozwolone...

Promocja w usługach finansowych

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 490

27. PROMOCJA W USŁUGACH FINANSOWYCH Promocja jest to zespół środków, za pomocą których firma komunikuje się z rynkiem, przekazując informacje o swojej działalności, produktach i usługach. Na promocję w usługach finansowych wpływają takie czynniki jak np. rodzaj instytucji, klienci, usługi. Funkcje...

Produkt w usługach finansowych

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

28. PRODUKT W USŁUGACH FINANSOWYCH Produkty oferowane przez instytucje finansowe kredyty lokaty obsługa działalności bieżącej klientów instytucjonalnych i osób fizycznych ubezpieczania majątkowe ubezpieczania osobowe leasing faktoring Produkty oferowane przez banki usługi depozytowe; usług...

Wskaźniki oceny działalności banku

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1736

Wskaźniki oceny działalności banku Analiza pozioma Analiza dynamiki (zmian zachodzących w czasie) w odniesieniu do poszczególnych pozycji Może być prowadzona w oparciu o indeksy: - jednopodstawowe - punktem odniesienia jest pierwszy rok analizowanego okresu - łańcuchowe - punktem odniesienia je...

Odszkodowanie ubezpieczeniowe

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

17. ODSZKODOWANIE UBEZPIECZENIOWE Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które zaspokaja w pełnym zakresie roszczenia odszkodowawcze osoby poszkodowanej chyba, że umowa ubezpieczenia OC zakreśla w tym zakresie limity (w szczególności sum...

Koncepcja rachunku kosztów działań (teoria ABC)

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

19. Koncepcja rachunku kosztów działań (ABC) Teoria ABC (Aktiv Best Costing) - rachunek kosztów oparty na działaniu. Teoria ABC wyrosła na bazie krytyki tradycyjnej kalkulacji doliczeniowej. Złożoność produkcji, zmiany zachodzące w otoczeniu, wzrastający udział kosztów pośrednich stał się problemem...