Koncepcja rachunku kosztów działań (teoria ABC)

Nasza ocena:

4
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja rachunku kosztów działań (teoria ABC) - strona 1

Fragment notatki:

19. Koncepcja rachunku kosztów działań (ABC)
Teoria ABC (Aktiv Best Costing) - rachunek kosztów oparty na działaniu. Teoria ABC wyrosła na bazie krytyki tradycyjnej kalkulacji doliczeniowej. Złożoność produkcji, zmiany zachodzące w otoczeniu, wzrastający udział kosztów pośrednich stał się problemem z kalkulowaniem kosztu jednostkowego. Teoria ABC próba zaradzenia problemom z kalkulacją kosztu jednostkowego. Nie mamy wpływu, instrumentu żeby wpływać na koszty. Dotychczas wpływano na skutki. ABC chce zarządzać kosztami, szukać realnych przyczyn. Napędzacie kosztów (cost drirvers):
wynikające z rozmiarów działalności
wynikające z działań - działania są takim czynnikiem które decydują o kosztach,
strukturalne (strategiczne)- trudno mieć na nie wpływ,
wykonawcze (operacyjne) - złe funkcjonowanie pracowników, maszyn, wiele błędów, marnotrawstwo)
Spojrzenie na koszty nie przez pryzmat księgowego lecz przez pryzmat działań. ABC podnosi efektywność.
Zasób - działanie - produkt
Produkt nie kosztuje tyle bo zużyto tyle zasobów, tylko dlatego że wykonano tyle działań. Zasób - to czynnik ekonomiczny, wykorzystywany lub zużywany w przedsiębiorstwie w ramach działań wykonywanych w celu wytwarzania produktów i obsługi klientów. Wykonywanie działań, a nie fakt wytworzenia pojedynczego produktu jest bezpośrednią przyczyną zużywania się zasobów przedsiębiorstwa.
Działanie - jest zorganizowaną i celową pracą, wykonywaną w przedsiębiorstwie, podczas której wykorzystywane są zasoby przedsiębiorstwa. Działanie może być pojedyncze lub zagregowane.
Rachunek kosztów działań jest koncepcją systematycznego rachunku kosztów opierającą się na założeniu że przedsiębiorstwo jest systemem powiązanych ze sobą działań służących do powstania produktu i dostarczenia go klientowi.
Relacje między zasobami, działaniami, produktami i usługami:
zasoby są zużyte i zaangażowane w związku z działaniami,
produkty i usługi powstają w rezultacie działań,
niektóre zasoby można przypisać wprost do indywidualnych produktów i usług np. koszt materiałów bezpośrednich oraz robocizny bezpośredniej
większość kosztów pośrednich jest pośrednio związana z poszczególnymi produktami i usługami.
Przesłanki do rozważań nad nowoczesnym rachunkiem kosztów: • globalizacja rynków,
postęp technologiczny,
globalizacja rynków,
narastająca konkurencja,
utrzymanie stałej stopy zysku przez wzrost cen skutkuje utratą pozycji rynkowej.
Niektóre przedsiębiorstwa mają problemy z ustaleniem cny swoich produktów, ceny produktów ulegają obniżeniu a przedsiębiorstwa za wszelką cenę redukują koszty. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz