Rachunek kosztów działań - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rachunek kosztów działań  - omówienie - strona 1  Rachunek kosztów działań  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Rachunek kosztów działań jako narzędzie eliminujące wady systemów tradycyjnych –
istota, warunki zastosowania.
Rachunek kosztów działań ABC ( activity based costing) rozwinął się w krajach
anglojęzycznych jako reakcja na uproszczone, arbitralne grupowanie i rozliczanie
kosztów pośrednich między produkty. Stosowany głównie w celu obniżania kosztów,
ustalania cen i poprawy pomiaru dokonań. System ten umożliwia bardziej realistyczne
budżetowanie. Koncepcja ABC rozlicza koszty pośrednie na produkty za pomocą wielu
różnych podstaw rozliczania. Niektóre z tych podstaw mogą być proporcjonalne do
wielkości produkcji, natomiast inne nie muszą pozostawać w bezpośrednim związku
przyczynowo – skutkowym z ilością wytwarzanych produktów.
Kalkulacja ABC określana jako kalkulacja oparta na działaniach lub elementarnych
procesach jest metodą przeciwstawną do tradycyjnych systemów kalkulacji kosztów.
Podobnie jak przy stosowaniu tradycyjnych metod, rachunek ABC przebiega 2etapowo. Pierwszy etap zaczyna się od zdefiniowania zasobów przedsiębiorstwa, drugi
etap polega na wycenie konkretnych obiektów kosztowych.
Koncepcja ABC opiera się na 4 założeniach:
1. Koszty wyrażają wydatki ponoszone na pozyskiwanie
rozmaitych zasobów, niezbędnych do funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
2. Różne działania prowadzą do zużycia zasobów.
3. Określona liczba działań jest wyrażona za pomocą
odpowiedniej jednostki miary tego działania
4. Koszty są najpierw pogrupowane w przekroju działań, a
następnie rozliczane na poszczególne produkty według
jednostkowych kosztów przypadających na każdą jednostkę
miary działania
5.
W systemie tym wyraźnie są odróżniane zasoby nabyte od zużytych w procesie
gospodarczym, czyli mierzy on zmiany w poziomie zużycia zasobów.
Zarządzanie kosztami procesów i działań (ABC/M) dostarcza precyzyjnych informacji o
kosztach i rentowności klientów, produktów oraz kanałów dystrybucji, a także
efektywności procesów i działań. W odróżnieniu od tradycyjnych metod kalkulacji,
ABC/M nie stosuje arbitralnych kluczy podziałowych kosztów, a opiera się na analizie
rzeczywistego zużycia zasobów (pośrednio i bezpośrednio) w poszczególnych
procesach i działaniach. W zależności od postawionych celów, wdrożenie ABC pozwala
przedsiębiorstwu:
1. identyfikować klientów i produkty, które przynoszą stratę
2. szacować efektywne kosztowe sposoby obsługi klientów
3. prowadzić skuteczną politykę cenową i produktową, opartą na
informacji o rzeczywistych kosztach i rzeczywistej rentowności
4. skutecznie kontrolować koszty bez negatywnych skutków dla
funkcjonowania przedsiębiorstwa
5.
Największe korzyści ABC przynosi przedsiębiorstwom, które:
- prowadzą działalność w warunkach ostrej konkurencji (optymalne wykorzystanie
ograniczonych zasobów, precyzyjna kalkulacja kosztów przy niskiej marży)
- bazują na szerokim portfelu zróżnicowanych klientów lub produktów
- zmuszane są przez regulatora branżowego do uzasadnienia cen/taryf rzeczywiście
poniesionymi i uzasadnionymi kosztami
- zmuszone są ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz