Zarządzanie bankiem komercyjnym

Nasza ocena:

4
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie bankiem komercyjnym - strona 1

Fragment notatki:

Zarządzanie bankiem komercyjnym
Bank komercyjny - wyspecjalizowana instytucja finansowa trudniąca się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Świadczy usługi klientowi masowemu. Usługi świadczone przez banki komercyjne są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych.
Większość banków komercyjnych działających w Polsce są według prawa bankami polskimi zarejestrowanymi w tym kraju, podlegającymi polskiemu nadzorowi bankowemu.
Bank komercyjny jako przedsiębiorstwo jest organizacją nastawioną na zysk, prowadzącą równolegle różnego typu działalności, wykonującą operacje z którymi wiąże określone z góry ryzyko finansowe (w sposób najprostszy można określić iż bank przyjmuje depozyty od klientów i pożycza te pieniądze drożej innym zweryfikowanym klientom). Działa w sposób precyzyjny i posiada szczegółową dokumentację organizacyjną (regulaminy, schematy organizacyjne itp.)
Zarządzanie bankiem komercyjnym jest wieloetapowym działaniem podejmowanym w celu zapewnienia istnienia i rozwoju banku w długim okresie, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Zakres procesu zarządzania jest niezwykle szeroki. Obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania banku, takie jak: strukturę organizacyjną, marketing bankowy, zarządzanie kadrami, zarządzanie jakością, kontrolę wewnętrzną oraz systemy informatyczne. Współdziałanie wszystkich obszarów jest możliwe tylko dzięki skutecznemu zarządzaniu.
Najogólniej, proces zarządzania bankiem komercyjnym składa się z następujących etapów:
Identyfikacja strategii - kompletnego planu, umożliwiającego podjęcie decyzji w każdej sytuacji; zawierającego długofalowe cele i sposoby ich osiągnięcia. Budowę strategii powinna poprzedzić wnikliwa analiza czynników wypływających na funkcjonowanie banku. W tym zakresie, niezwykle przydatne są narzędzia analizy strategicznej, np. analiza SWOT, SPACE, macierz BCG czy analiza konkurencji Portera. Strategia określa działania banku zmierzające m.in. do: Umocnienia pozycji rynkowej,
Rozszerzenia skali działalności (np. tworzenie nowych placówek)
Podniesienia poziomu konkurencyjności (np. wprowadzenie nowych technologii, nowych produktów, wzrost jakości świadczonych usług)
Sformułowanie wizji - pomysłu na działalność gospodarczą - wyobrażenia jak bank ma działać w przyszłości, do czego mają dążyć jego właściciele i ich współpracownicy
Sformułowanie misji - uzasadnienia racji istnienia i rozwoju banku, określenia głównych wartości, do których bank dąży (np. jakim klientom, w jakim kręgu i jakie produkty bank będzie oferował).


(…)

… decyduje sprawne zarządzanie aktywami i pasywami banku, tj. zgromadzenie dostatecznie dużych, relatywnie tanich środków o dogodnej strukturze czasowej oraz zaangażowanie ich we właściwych proporcjach w rentownych operacjach lokacyjnych i kredytowych, należycie zabezpieczonych przed ryzykiem. Zarządzanie- jako model, system i proces. Proces zarządzania bankiem opiera się na czterech bazach funkcjach…
… nim. Oczekiwane korzyści właścicieli z zainwestowanego kapitału przejawiają się w następujących formach:
rosnąca dywidenda wypłacana z osiągniętego zysku rocznego, rozwój banku mierzony przyrostem kapitałów, sumy , sieci placówek i majątku rzeczowego.
wzrost kursów akcji na giełdzie. W banku komercyjnym organami są:
właściciele kapitału,
rady nadzorcze
zarząd. Rada banku powołuje zarząd, który ma skutecznie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz