Określenie nowych rodzajów działalności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Określenie nowych rodzajów działalności - strona 1 Określenie nowych rodzajów działalności - strona 2

Fragment notatki:


Określenie nowych rodzajów działalności Ostatnim etapem planowania na szczeblu centrali jest opracowanie planów nowych rodzajów działalności. Na podstawie planów poszczegól­nych SJB można oszacować przyszły poziom sprzedaży oraz poziom zysków. W praktyce oczekiwania zarządu są często wyższe niż istniejące możliwości. Jeżeli wystąpi luka między sprzedażą prognozowaną na podstawie dotychczasowego tempa rozwoju banku a pożądaną z punktu widzenia interesów instytucji finansowej, konieczne będzie rozwinięcie nowych rodzajów działalności (rys. 13).
Rys. 13. Luka w planowaniu strategicznym
Zarząd ma do wyboru trzy strategie:
rozwój intensywny
rozwój integracyjny
dywersyfikację.
Z punktu widzenia rynku finansowego najbardziej przydatne będą strategie rozwoju intensywnego i dywersyfikacji. Można je stosować, gdy na przykład bank poszczególne rodzaje działalności (kredytową, lokacyj­ną, rachunki itp.) traktuje jako SJB. Ansoff zbudował macierz obrazującą cztery następujące opcje: penetrację rynku, rozwój rynku, rozwój produk­tu oraz dywersyfikację. Macierz opiera się na dwóch kryteriach — pro­dukcie i rynku (rys. 14).
Trzy z opcji są zaliczane do rozwoju intensywnego, polegającego na zwiększeniu intensywności eksploatacji już istniejących SJB. W ramach tej strategii zarząd ma do wyboru następujące opcje szczegółowe:
• Penetracja rynku polega na poszukiwaniu możliwości sprzedaży większej liczby usług na dotychczasowych segmentach rynku. Celem jest wzmocnienie pozycji instytucji finansowej na istniejących rynkach. Po­winna być brana pod uwagę w przypadku zagrożenia wielkości udziału w rynku. Powinno się również określić segmenty, na których instytucja chce się skoncentrować, a z których wycofać. Istnieją różne sposoby realizacji tej opcji.
Po pierwsze można oferować swoje usługi większej liczbie klientów, np. studentom, osobom o wysokich dochodach, osobom prawnym, które bank chciałby obsługiwać. Można w różny sposób dotrzeć do tych grup,
ZALICZENIE: Istota usług finansowych
Segmentacja rynku usług finansowych
Polityka cenowa usług finansowych
Dobra materialne i niematerialne Kryterium podziału klientów Synchromarketing Popyt nadmierny
Negatywny
Pozytywny Planowanie marketingowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz