określanie celów i strategii marketingowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
określanie celów i strategii marketingowych - omówienie - strona 1 określanie celów i strategii marketingowych - omówienie - strona 2 określanie celów i strategii marketingowych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

5. Określanie celów i strategii marketingowych. Pozycjonowanie i różnicowanie
CELE
Rozmieć rolę fazy formułowania celów i strategii w procesie planowania marketingowego
Znać podstawowe strategie marketingowe
Rozumieć istotę i strukturę strategii marketingu docelowego (S-T-P-R-MIX)
1. Poziomy zarządzania przedsiębiorstwem
2. Struktura procesu planowania marketingowego (w ujęciu praktycznym):
Analiza sytuacji marketingowej
Określenie celów marketingowych oraz opracowanie strategii marketingowej Opracowanie taktyk i programów działań marketingowych
Wdrożenie i kontrola zaplanowanych działań marketingowych
3. Struktura celów w przedsiębiorstwie
4. Cele marketingowe
5. Strategie ogólne SJB
Przywództwo kosztowe
Zróżnicowanie
Koncentracja
6. Głowne przesłanki wyboru strategii ogólnych SJB
Czynniki sukcesu w branży (segmencie rynkowym)
Nasze mocne i słabe strony w wymiarze tych czynników
Mocne i słabe strony konkurencji w świetle czynników sukcesu
7. Strategie redukcji „luki strategicznej”
8. Strategie intensywnego wzrostu
9. Strategie normatywne SJB - ekspansji, rozwoju selektywnego, wycofania/eksploatacji (opierające się głównie na wynikach analizy sytuacji z wykorzystaniem metody McKinseya)
10. Strategie konkurencyjne


(…)

….).
Por. [2], a więc w sposób znacząco uproszczony (por. wykład).
Por. [2, s. 145, w tym: ilustracja 5.6].
Por. [2, s. 149-154].
Por. [2, s. 173-183].
Por. np. [2, s. 140-141]
Zarządzanie marketingowe (wykład, temat nr 5)
- materiały dla studentów do studiowania i pracy własnej
IZ, kier.: Zarządzanie, LIC. dz. IIr. dz., spec. ZP
rok akademicki 2009/2010, semestr letni Dr inż. M. W. Nowak s. 9

… w nowe kanały dystrybucji
Zmiana kierunku komunikacji marketingowej na kształtowanie preferencji
Obniżanie ceny dla przyciągnięcia klientów wrażliwych cenowo
25. Strategie marketingowe w fazie dojrzałości
Modyfikacja rynku
Modyfikacja produktu
Modyfikacja miksu marketingowego
26. Strategie marketingowe w fazie spadku
Utrzymanie
Eksploatacja
Wycofanie
27. Określanie celów marketingowych w drugiej fazie…
… ich obsługiwania
nieprecyzyjna charakterystyka (profil) segmentów
pominięcie ważnych kryteriów segmentacji
wybór segmentów nie spełniających w wystarczającym stopniu kryteriów oceny atrakcyjności (np. nie adekwatnych do celów i/lub strategii organizacji)
pozycjonowanie na kryteriach nieistotnych dla rynku docelowego
bardzo utrudnione zebranie pożądanych informacji (wiedzy) o segmentach rynkowych
wybrane rynki docelowe trudno dostępne (np. dla systemu komunikacji marketingowej lub systemu dystrybucji)
wybrany segment nie jest adekwatny dla zasobów firmy
Czasami określa się te strategie jako np. „bazowe strategie konkurowania” (por. np. [2, s. 172]).
Dywersyfikację warto rozważyć jako kolejną opcję po strategiach integracji (por. pkt. 7) w dążeniu do redukcji „luki strategicznej”, dlatego w pkt. 8 pole w dolnym…
… prawym narożniku jest puste (w koncepcji Ansoff'a właśnie w tym miejscu jest dywersyfikacja).
Por. [2]
Na podst. wyników analizy sytuacji marketingowej oraz opinii (np. menedżerów, konsultantów zewnętrznych, autorów raportów dot. zjawisk w makrootoczeniu) o dalszych kierunkach.i uwarunkowaniach funkcjonowania/rozwoju firmy. Możliwa jest technika burzy mózgów dla generowania celów.
Chodzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz