Istota usług finansowych - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota usług finansowych - pytania na egzamin - strona 1 Istota usług finansowych - pytania na egzamin - strona 2

Fragment notatki:


Istota usług finansowych Zmiany zasad funkcjonowania rynku finansowego, zwłaszcza wzrost liczby banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych, rozwój konkurencji między innymi, upowszechnianie wiedzy o usługach finansowych oraz zmiany kulturowe polegające na coraz większej orientacji kredytowej społeczeństwa spowodowały wzrost zainteresowania marketingiem w bankach. Segmentacja rynku usług finansowych Polityka cenowa usług finansowych Polityka cenowa banków może przyjmować różne formy:
oprocentowania: od bieżących rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, lokat, oszczędności na książeczkach,
opłat za usługi ustalane w stałej wysokości lub jako prowizja,
opłat za różne transakcje bankowe, tj. debetowe, wydawanie cze­ków, kart, za zlecanie opłat na rzecz innych instytucji,
opłat za przekroczenie konta, od kredytów,
opustów, rabatów.
W wyznaczaniu tych wszystkich opłat bank bierze pod uwagę konkurencję, przepisy rządowe, politykę NBP, strukturę kosztów, popyt, wartość usługi dla konsumenta. Politykę cenową należy oczywiście dostosować do rodzaju oferowanych usług. Dobra materialne i niematerialne Mając na uwadze wymienione cechy usług, niezmiernie ważnym elementem strategii marketingowej jest wypracowanie pewnej namacalnej, wizualnej strony usług finansowych. Taką formą ich atrakcyjnej prezenta­cji są karty kredytowe czy do bankomatu. Te elementy materialnej prezentacji nabierają szczególnego znacze­nia przy organizacji kampanii reklamowej. Jednak trzeba pamiętać, że nie są to realne usługi, lecz symboliczne środki ułatwiające rozpoznanie i dostęp do konkretnej usługi. Usługi są to dobra niematerialne konsumowane w momencie ich wytworzenia. Występują w postaci różnych świadczeń, niematerialnych korzyści oraz satysfakcji oferowanych na sprzedaż . Usługi finansowe obejmują usługi świad­czone przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze powier­nicze oraz fundusze emerytalne. Przedmiotem rozważań naszych wykładów są usługi bankowe oraz ubezpieczeniowe. Podstawowe cechy usług możemy określić jako 4 N, czyli: niematerialne
nierozdzielne,
niejednorodne,
nietrwałe.
Usługi finansowe są niematerialne, tzn. nie można ich zobaczyć, dotknąć, posmakować czy pokazać.
Przy niematerialnym charakterze usług klient musi zro­zumieć, a następnie zdecydować się na zakup czegoś, co w sensie fizycznym nie istnieje. Tej transakcji towarzyszy wysoki poziom ryzyka i niepewności, gdyż klient nie może realizowanej usługi zobaczyć ani doświadczyć. Kryterium podziału klientów Synchromarketing Do zadań specjalisty do spraw marketingu należy synchronizacja popytu z podażą, co określane jest jako

(…)

… nadmier­nym mówimy, gdy jest to sytuacja dosyć trwała, której w najbliższym czasie nie możemy rozwiązać lub nie mamy ku temu możliwości. Zadaniem marketingu jest wówczas ograni­czenie, ale nie likwidowanie popytu. Działania te są określane jako demarketing, czyli prowadzenie działalności zmierzającej do czasowego ograniczenia popytu na dane usługi. Negatywny
Negatywny popyt
Ten rodzaj popytu występuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz