Marketing BCG

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing BCG - strona 1 Marketing BCG - strona 2 Marketing BCG - strona 3

Fragment notatki:


Charakterystyka Macierz BCG jest metodą polegającą na graficznej prezentacji przedsiębiorstwa na rynku względem jego największych konkurentów. Opracowana przez Boston Counsulting Group w 1970r. metoda BCG jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych metod portfolio, będącej bezpośrednim przełożeniem badań udziału i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Konstrukcja wykresu Macierzy BCG i metodyka obliczeniowa Na osi poziomej, w skali logarytmicznej, odkłada się udziały przedsiębiorstwa i największego konkurenta.Na osi pionowej natomiast odmierza się wzrost sprzedaży rynkowej w skali procentowej. Kolejnym etapem jest podział osi poziomej na dwie części w punkcie zrównania się udziału własnego z udziałem największego konkurenta, a osi pionowej w punkcie równym połowie rozpiętości dynamiki rynku. W ten sposób powstają cztery ćwiartki wykresu, zwane: "gwiazdy", "znaki zapytania" (lub "trudne dzieci"), "dojne krowy" oraz "psy". Nazwy te są odpowiednikami faz rozwojowych produktu. W literaturze możemy odnaleźć zwykle interpretację opisową metody BCG, jednak jej stosowanie w praktyce wymaga pewnych zabiegów analitycznych prowadzących do sporządzenia wykresu BCG. Poniższy Rysunek to klasyczny wykres macierzy BCG. Za pomocą odpowiednich kół przedstawiono na nim sprzedaż poszczególnych marek na rynku, przy czym aktualną sprzedaż oznaczają koła szare, natomiast jasne - sprzedaż przewidywaną. Powierzchnie kół reprezentują wielkość sprzedaży, okręgi natomiast posiadają promienie określone następującym wzorem: Współrzędnymi środka koła są: , . Procedura sporządzania wykresu Macierzy BCG Rozpatrzenie sytuacji przedsiębiorstwa na rynku w zakresie poszczególnych produktów, przy uwzględnieniu sprzedaży (własnej i konkurenta) oraz dynamiki wzrostu (w %), Na podstawie powyższych danych obliczenie promieni odpowiednich kół oraz współrzędnych x, Wykreślenie kół w układzie współrzędnych i sporządzenie mapy BCG (przykład: Rysunek powyżej) Analiza faz rozwojowych,w których znajdują się poszczególne produkty. Struktura macierzy BCG Za pomocą macierzy BCG można przedstawić w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych przez firmę i niekontrolowanych. Kontrolowane znajdują się na osi odciętych i stanowią relatywny udział w rynku, czyli stosunek udziału w rynku badanej jednostki do udziału w rynku najważniejszego konkurenta; czynniki niekontrolowane zaś mieszczą się na osi rzędnych, i określają tempo wzrostu rynku danej jednostki organizacyjnej. Znaczenie obszarów macierzy BCG Macierz BCG usługi świadczone przez dane jednostki organizacyjne lokuje w czterech obszarach strategicznych, wyodrębnionych na podstawie stopy wzrostu rynku oraz udziału posiadanego przez organizację w rynku. Te obszary to

(…)

… niski wysoki wzrost rynku Gwiazdy, wysoka rentowność, duże potrzeby finansowe Znaki zapytania, słaba rentowność, duże potrzeby finansowe niski wzrost rynku Dojne krowy, wysoka rentowność, małe potrzeby finansowe Psy, słaba rentowność, małe potrzeby finansowe Rys. 1. Macierz analizy portfelowej BCG Zastosowania
Jak wskazują B. Nogalski, J. Rybicki i J. Gacek-Bielec, "idealny program asortymentowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz