Material do cwiczen1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Material do cwiczen1 - strona 1 Material do cwiczen1 - strona 2 Material do cwiczen1 - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Dr Sławomir Winch
07.12.2010r.
Wysoki
Macierz BCG
Niski
Dylematy
Dojne
krowy
Wzrost rynku
Gwiazdy
Kule u
nogi
Względny udział w rynku
Wysoki
Niski
Macierz BCG
Dojne krowy - wysoki udział w rynku,
niskie tempo wzrostu rynku, generują
gotówkę. Są to produkty dojrzałe,
mające duży udział w rynku, ich rynek
charakteryzuje
powolne
tempo
wzrostu. Generują wysokie zyski, nie
wymagają dużych nakładów na rozwój,
by utrzymad swoją pozycję na rynku.
Macierz BCG
Dylematy - niski udział w rynku,
wysokie tempo wzrostu rynku,
drenaż gotówki. To produkty świeżo
wprowadzone na rynek, lub z niego
wypadające, wymagające decyzji co
do ich dalszej przyszłości.
Macierz BCG
Kule u nogi - niski udział w rynku,
niskie tempo wzrostu rynku,
gotówka neutralna. Generalnie
„kule u nogi” nie przynoszą zysku i
należy
dążyd
do
ich
wyeliminowania.
Macierz BCG
Gwiazdy - wysoki udział w rynku,
wysokie tempo wzrostu rynku,
gotówkowo neutralne. Pochłaniają
sporo środków na marketing,
badania i rozwój, ale zarazem mają
istotny udział w zyskach.
Macierz BCG
Względny udział w rynku - jest to udział w
rynku danej
firmy do udziału jej
największego konkurenta. Iloraz ukazuje
poziom dominacji rynkowej nad konkurencją.
Jeżeli np. udział firmy w rynku wynosi 20%, a
największego jej konkurenta 10% , to
wskaźnik względności wyniesie 2:1. Wysoki
wskaźnik udziału w rynku określa się z reguły
jako wyższy niż 1:1.
Macierz BCG
Wskaźnik tempa wzrostu rynku - za „wysoki”
uznaje się wzrost tego wskaźnika powyżej 10%
w ciągu roku. Punktem odniesienia jest sektor,
w którym funkcjonuje firma. Bywa, że wysokie
tempo wzrostu może byd na poziomie 2%.
Tempo wzrostu rynku (%) =
Sprzedaż rynku w bieżącym roku – sprzedaż w poprzednim roku
Sprzedaż rynku w poprzednim roku
Macierz BCG
• Trudności z wykorzystaniem Analizy Bostooskiej
wynikają z niedostatku informacji o udziale danego
produktu w rynku. Ponadto, kłopot budzi ustalenie gdzie się zaczyna, a gdzie kooczy nowy produkt?
Pomimo ograniczeo związanych z tą analizą, można ją
wykorzystywad do podejmowania decyzji - jakie
produkty rozwijamy, a z których rezygnujemy?
• Analiza Bostooska jest szczególnie użyteczna w
sytuacji, gdy firma dysponuje kilkoma wyraźnie
scharakteryzowanymi produktami. Ułatwia ona
dokonanie analiz finansowych, albowiem wyraźnie
wskazuje zależnośd wielkości sprzedaży z przepływem
pieniądza.
Macierz BCG
• Każde z kół macierzy BCG symbolizuje produkt lub
grupę produktów przedsiębiorstwa. Wielkośd koła
jest proporcjonalna do udziału danego produktu w
przychodach
przedsiębiorstwa,
miejsce
zaś
ulokowania środka koła zależy od dwóch czynników:
dynamiki sprzedaży w stosunku do poprzedniego
okresu oraz względnego udziału w rynku
Niski
Wzrost rynku
Wysoki
Macierz BCG – rozwojowy profil produktowy
10 8
4 2 1
0,5
0,1 0
Względny udział w rynku
Wysoki
Niski
Niski
Wzrost rynku
Wysoki
Macierz BCG – zrównoważony profil produktowy
10 8
4 2 1
0,5
0,1 0
Względny udział w rynku ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz