Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa - strona 1 Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:

Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa Analiza SWOT - ustalenie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, czyli na ile potencjał działalności przedsiębiorstwa umożliwia wykorzystanie okazji i ominięcie zagrożeń oraz na ile sytuacja zewnętrzna ułatwia zdyskontowanie silnych stron i zneutralizowanie słabych. Metoda portfelowa - macierz BCG - w odniesieniu do organizacji o dużej dywersyfikacji produkcji wielobranżowej. Założeniem tej metody jest zdefiniowanie optymalnego „portfela” produktów lub usług, tj. asortymentu produktów organizacji z punktu widzenia efektywności organizacji. W tej metodzie ocenia się perspektywy rozwoju wszystkich produktów z „portfela” w dwóch wymiarach:
Z punktu widzenia organizacji
Z punktu widzenia otoczenia Macierz BCG - potencjał zależy od tempa wzrostu rynku (wzrostu popytu na oferowane produkty, usługi lub dobra) i względnego udziału w rynku (w stosunku do konkurencji) .
Wymiary
Udział danego przedsiębiorstwa w rynku każdego produktu z portfela
Tempo wzrostu rynku produktów z portfela
Ocena
Wysoki / niski udział
Wysokie / niskie tempo
Udział w
rynku
Wysokie tempo wzrostu
Niższe tempo wzrostu
Duży
GWIAZDY
- inwestować
- rozwijać
DOJNE KROWY
- wydoić
- w przyszłości pozbyć się
Mały
ZNAKI ZAPYTANIA
Mogą rosnąć
Lub maleć
GŁODNE PSY
- wycofać się
Gwiazdy mają przekształcić się w dojne krowy - rozwój i inwestycje
Dojne krowy mają duży potencjał, dają zyski na funkcjonowanie innych
Dylematy (znaki zapytania) - oby popyt szybko rósł
Strategie w oparciu o BCG: Inwestuj nawet kosztem bieżących przepływów pieniężnych w gwiazdy i perspektywiczne znaki zapytania
Utrzymuj gwiazdy i silne dojne krowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz