Strategia w biznesie - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia w biznesie - pytania i odpowiedzi - strona 1 Strategia w biznesie - pytania i odpowiedzi - strona 2 Strategia w biznesie - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Proszę krótko scharakteryzować sens działań, jakie obejmuje proces strategicznego planowania marketingowego w przedsiębiorstwie (od „definiowania misji” do „usuwania lub zmniejszania zaangażowania w słabe SJB”).
Definiowanie misji przedsiębiorstwa - Misja ma dać kadrze przedsiębiorstwa poczucie wspólnego celu, kierunków działania i możliwości. Powinna ona koncentrować się na ograniczonej liczbie celów. Deklaracja misji powinna mieć charakter motywujący. Pracownicy muszą mieć poczucie, że ich praca jest ważna i znacząca dla ludzi. Najlepsze misje są oparte na wizji, albo na nierealnych marzeniach. Deklaracja misji przedsiębiorstwa powinna podkreślać najważniejsze zasady, którymi przedsiębiorstwo chce się kierować. Zasady te określają reguły kontaktów z klientami, dostawcami, konkurentami itp. Deklaracja misji powinna nakreślać wizję przyszłości i kierunek działania na najbliższe lata. Ustanowienie strategicznych jednostek biznesu (SJB) - przedsiębiorstwo musi precyzyjnie określić swoje biznesy (zakres działania), aby móc nimi zarządzać w sposób strategiczny. Biznes według Abella może być definiowany w 3 wymiarach: grupy klientów, potrzeb klientów i technologii. Np. dla przedsiębiorstwa projektującego system oświetlenia żarówkowego dla studiów telewizyjnych grupą klientów są studia telewizyjne, potrzeby klientów to oświetlenie, a technologia to oświetlenie żarówkowe. Przedsiębiorstwo może potem rozwijać się jeszcze w innych kierunkach. SJB posiada 3 cechy tj:
pojedynczy biznes lub zbiór powiązanych biznesów, które mogą być planowane oddzielnie.
Ma swoich własnych konkurentów
Ma oddzielne kierownictwo.
Alokacje zasobów na SJB - opracowano wiele modeli analizy portfela biznesów, na przykład Boston Consulting Group i model General Electric. Ich zadaniem jest pomoc kierownictwu w odpowiedzi na pytanie, jakie SJB powinny być tworzone, utrzymywane, wyeksploatowane lub też zlikwidowane. Planowanie nowych SJB w reakcji na strategiczną lukę - przedsiębiorstwo może znaleźć nowe możliwości rozważając intensywny wzrost (penetracja rynku, rozwój rynku i rozwój produktu); wzrost poprzez konkurencję (koncentracja w kierunku źródeł zaopatrzenia, w kierunku kanałów zbytu, koncentracja horyzontalna) oraz wzrost poprzez dywersyfikację.
Usuwanie lub zmniejszanie zaangażowania w słabe SJB.
Proszę scharakteryzować pożądany zakres konkurowania określony w misji przedsiębiorstwa (od „branż (działalności)” do „obszarów geograficznych”)? Na czym polega użyteczność definiowania zakresu konkurencyjnego misji - z punktu widzenia potrzeb strategicznego planowania marketingowego? Zakres konkurowania określony w misji przedsiębiorstwa:

(…)

… i udziału podzielona jest na cztery pola, wskazujące na różne typy biznesów:
"Znaki zapytania" - to biznesy działające na rynkach charakteryzujących się dużym wzrostem, ale mają one względnie niski udział w rynku. Większość biznesów startuje jako znaki zapytania w tym sensie, że przedsiębiorstwo stara się wejść na rynek charakteryzujący się dużym wzrostem, na którym jest już jakiś lider. Znaki zapytania wymagają dużego strumienia gotówki, zaś nazwa oddaje charakter koniecznego wyboru, czy inwestować pieniadze w ten biznes czy nie. "Gwiazdy" - jeśli znak zapytania odniesie sukces, to staję się gwiazdą. Gwiazda to lider rynku charakteryzujący się wysokim wzrostem. Niekoniecznie musi przynosić dodatni strumień gotówki.
"Dojna krowa" - gwiazda staje się dojną krową jeśli ciągle ma największy udział w rynku i dostarcza dużo gotówki. "Psy" - oznaczają przedsiębiorstwa, które mają niewielki udział w rynkach charakteryzujący się niskim wzrostem. Zwykle dają one niski zysk lub nawet wykazują straty.
Umiejscowienie biznesu w matrycy wzrostu i udziału pozwala przedsiębiorstwu określić, czy jego portfel biznesów jest zdrowy. Niezrównoważony portfel miałby za dużo psów albo znaków zapytania i/lub za mało gwiazd…
… właściwe zadania
umiejętności - pracownicy posiadają kwalifikacje do realizacji strategii przeds.
wspólne wartości - prac. podzielają pewne wartości i cele.
Na czym polegają poszczególne fazy procesu zarządzania marketingowego (od: „analizowanie szans marketingowych” do „organizowania, wdrażania i kontrolowania działań marketingowych”)? W czym tkwi zasadnicza korzyść dla menedżera marketingowego rozumienia tego procesu?
Fazy procesu zarządzania marketingowego:
Analiza szans marketingowych - w pierwszej kolejności wymagane jest zbudowanie sprawnego systemu informacji marketingowej. Aby sprawnie działać firma musi znać potrzeby klienta, ich życzenia, lokalizacje i zwyczaje zakupów. Mieć dobry system sprawozdawczości posiadający bieżące informacje o sprzedaży produktu, geografii nabywców, sprzedawców…
… strategicznego , stosowana jest do oceny Na czym polega istota i użyteczność - dla rynkowo zorientowanego strategicznego planowania marketingowego - podejścia do alokacji zasobów określanego jako metoda (podejście) GE?
Metoda podobna do macierzy BCG, podział macierzy na 9 (3x3) pól. Tak jak w GE koła - wielkość rynku i nasz udział w nim oraz kierunek zmian.
Siła biznesu
Silna
średnia
słaba
Atrakcyjność rynku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz