Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - strona 2

note /search

Koncepcja marketingowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

1. Koncepcja marketingowa - wyznacznik zarządzania współczesnych organizacji CELE Rozumieć, dlaczego marketing jest tak ważny dla współczesnych organizacji Zrozumienie różnic pomiędzy odmiennymi podejściami (koncepcjami) przedsiębiorstw do działalności na rynku Znać komponenty (filary) koncepcji...

Określanie celów i strategii marketingowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

5. Określanie celów i strategii marketingowych. Pozycjonowanie i różnicowanie CELE Rozmieć rolę fazy formułowania celów i strategii w procesie planowania marketingowego Znać podstawowe strategie marketingowe Rozumieć istotę i strukturę strategii marketingu docelowego (S-T-P-R-MIX) 1. Poziomy za...

Uzyskiwanie zadowolenia klienta - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

2. UZYSKIWANIE ZADOWOLENIA KLIENTA I BUDOWANIE RELACJI CELE Rozumieć, czym jest wartość dla klienta oraz całkowita wartość dostarczona klientom. Wiedzieć jak wiodące firmy organizują się, aby wytwarzać wysoką wartość dla klienta i uzyskiwać jego wysokie zadowolenie Wiedzieć jak przedsiębiorstwo m...

Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - opracownie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 133
Wyświetleń: 504

1.Czym jest koncepcja marketingowa? Na czym polega - generalnie rzecz biorąc - użyteczność koncepcji marketingowej dla zarządzania przedsiębiorstwem? Jaki wpływ na wyniki przedsiębiorstwa może mieć wdrażanie tej koncepcji? Koncepcja marketingowa - filozofia

Wykład - informacja marketingowa - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Dlaczego informacja marketingowa jest tak ważna dla zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie? Dotychczas kierowanie przedsiębiorstwa koncentrowało się na 4 zasadniczych zasobach: pieniądzach, materiałach, maszynach i na ludz...

Proces kontroli pytania i odpowiedzi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 105
Wyświetleń: 707

Na czym polega użyteczność kontroli jako elementu procesu zarządzania marketingowego? Praca wydziału marketingowego polega na planowaniu i kontroli działalności marketingowej. Ponieważ podczas wdrażania planów marketingowych może pojawić się wiele niespodzianek, dział ten musi stale kontrolować dzi...

Komunikacja marketingowa pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

Proszę scharakteryzować sens i zakres decyzji warunkujących skuteczną komunikację marketingową (od „identyfikacji docelowego audytorium” do „ustalenia całkowitego budżetu promocji”). Decyzje warunkujące skuteczna komunikację marke...

Rozwiązania organizacyjne pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Czym jest, w istocie rzeczy, wdrażanie marketingu (koncepcji marketingowej)? Jakiego rodzaju umiejętności ono wymaga - proszę je określić i krótko wyjaśnić ich sens. Wdrażanie marketingu - proces, który przemienia strategie i plany marketingowe w działania zmierzające do osiągnięcia strategicznych ...

Marketing w organizacji - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1295

Przed jakiego rodzaju wyzwaniami obecnie stoi marketing jako sfera funkcjonalna zarządzania przedsiębiorstwem? Zatem, jakie zasadnicze „wyznaczniki” warto brać pod uwagę formułując strategie i taktyki marketingowe? Najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi obecnie marketing: globalizacja rynku - d...