Marketing w organizacji - pytania i odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing w organizacji  - pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Przed jakiego rodzaju wyzwaniami obecnie stoi marketing jako sfera funkcjonalna zarządzania przedsiębiorstwem? Zatem, jakie zasadnicze „wyznaczniki” warto brać pod uwagę formułując strategie i taktyki marketingowe?
Najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi obecnie marketing:
globalizacja rynku - duża liczba konkurentów, ale i duży potencjał rynku,
degeneracja środowiska - konieczność przestrzegania rygorystycznych przepisów chroniących środowisko, ale i szansa dla firm potrafiących stworzyć efektywny sposób jego oczyszczania,
zaniedbanie rozwoju infrastruktury - szansa dla firm budowlanych i transportowych,
niskie kwalifikacje siły roboczej - szansa dla organizacji zajmujących się edukacją i szkoleniem,
stagnacja i recesja gospodarcza - szansa dla przedsiębiorstw produkujących tanio,
luka dochodowa - spadek realnej siły nabywczej na rynku spowodowany m. in. wzrostem bezrobocia,
nowe, specyficzne grupy konsumentów,
wymogi dotyczące nowych produktów - opracowywać szybciej, o lepszej jakości, po niższych kosztach i cenach.
Wskaźniki, jakie warto brać pod uwagę formułując strategie i taktyki marketingowe (moim zdaniem są to podstawowe pojęcia definiujące marketing):
potrzeby, pragnienia i popyt - trzeba wiedzieć, czego ludziom brakuje, czego pragną i co są w stanie kupić,
produkty - czym chcemy zaspokoić potrzeby, pragnienia i popyt klientów, nie są to tylko przedmioty, ale również usługi przenoszone za ich pośrednictwem i same usługi,
wartość, cena i zadowolenie - trzeba wiedzieć, jaki produkt jaką ma wartość dla klienta, jak postrzega on jego cenę i czy dany produkt jest w stanie wywołać w kliencie uczucie zadowolenia,
wymiana, transakcje i związki - na jakich zasadach następuje przekazanie przedmiotów lub usług między stronami,
rynki - na jakim rynku działamy, jaka jest jego charakterystyka.
Dlaczego marketing jest tak ważny dla współczesnych organizacji?
Z jednej strony zmienia się postępowanie nabywców (wyrafinowane gusta, zwracają uwagę na cenę jako ekwiwalent otrzymanej wartości, cenią czas i wygodę, oczekują wysokiego poziomu obsługi, są mniej lojalni marketingowo), z drugiej strony zmieniają się realia funkcjonowania przedsiębiorstw (podobieństwo ofert, zbyt wysokie koszty usług dodatkowych, personelu sprzedaży, promocji; dopasowanie cen konkurencji do naszych, reklama jest mniej efektywna). Dlatego też:
dobre działanie (produkt) nie wystarczy,
globalizacja, deregulacja i nowe technologie są wyzwaniami i szansami dla współczesnych przedsiębiorstw,
krytyczne znaczenie ma

(…)

… są wyzwaniami i szansami dla współczesnych przedsiębiorstw,
krytyczne znaczenie ma znajomość i satysfakcja docelowego klienta poprzez konkurencyjną ofertę.
Czym jest zarządzanie marketingowe i na czym, generalnie rzecz biorąc, polega jego rola w przedsiębiorstwie?
Zarządzanie marketingowe jest procesem planowania i realizacji pomysłów kształtowania cen, promocji i dystrybucji towarów, usług i idei, mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i celów organizacji.
Zarządzanie marketingowe ma na celu kształtowanie optymalnej wielkości i struktury popytu oraz jego rozłożenia w czasie aby osiągnąć cele organizacji.
Zajmuje się nim personel odpowiedzialny nie tylko za rynek klientów ale także rynki: pracy, pieniężny, surowców itp. Personel marketingowy zarządza programami marketingowymi oraz zasobami marketingowymi.
Czym jest koncepcja marketingowa? Na czym polega jej użyteczność dla zarządzania przedsiębiorstwem? Na czym polegają generalne korzyści, jakie może odnieść przedsiębiorstwo z wdrożenia koncepcji marketingowej?
Koncepcja marketingowa - filozofia zarządzania marketingowego przyjmująca, że osiągnięcie celów organizacji zależy od określenia potrzeb i pragnień rynków…
… banków proszę scharakteryzować typowy - pięcioetapowy proces uczenia się koncepcji marketingowej przez organizację: od etapu „Marketing to reklama, promocja i publicity” do etapu „Marketing to analiza marketingowa, planowanie i kontrola”.
Pierwotnie banki nie rozumiały pojęcia marketingu i nie stosowały jego zasad - petenci musieli tłumaczyć się dlaczego ubiegają się o kredyt, a kasjerzy…
… podobnie.
Marketing to segmentacja i innowacja. - nowym narzędziem walki konkurencyjnej stały się segmentacja rynku i powstawanie innowacyjnych produktów dla każdego z segmentów, jednak innowacje były łatwo kopiowane i korzyści z ich wprowadzenia były krótkotrwałe dla pomysłodawców, choć bank o wysokiej innowacyjności mógł wysunąć się przed inne banki.
Marketing to pozycjonowanie. - po przejściu trzech…
… tzw. marketingu społecznego?
Orientacja społeczna marketingu - (tak jak orientacja marketingowa) określa potrzeby, pragnienia i interesy rynku docelowego, a następnie dostarcza pożądane zadowolenie w sposób bardziej skuteczny i wydajny niż konkurencja; ponadto powinna to czynić w sposób utrzymujący lub polepszający dobrobyt konsumenta i społeczeństwa.
Tak więc obok wymiaru firmy (zyski), konsumenta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz