Koncepcja marketingowa, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja marketingowa, omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Koncepcja marketingowa - (Kotler) opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci.. K. marketingowa opiera się na 4 głównych filarach: rynku docelowym, potrzebach klienta, marketingu skoordynowanym i rentowności. Opiera się ponadto na perspektywie „z zewnątrz do wewnątrz”. Punktem wyjścia jest dobrze zdefiniowany rynek, dalej następuje koncentracja na potrzebach klienta, koordynacja wszystkich działań dotyczących klienta i realizacja zysku poprzez osiągnięcie zadowolenia klienta. Koncepcja zarządzania - w przedsiębiorstwach krajów wysoko rozwiniętych stosuje się logistykę na coraz większą skalę i traktuje się ją jako nową zintegrowaną funkcję i orientację w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dlatego też ma miejsce wzrost znaczenia logistyki, rozumianej jako nowoczesna koncepcja zarządzania.
Konkurencyjność - to proces, przy pomocy którego uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów próbują przedstawić korzystniejsze od innych podmiotów działania oferty pod względem ceny, jakości lub innych cech oferowanego produktu wpływającego na decyzję zawarcia transakcji.
Kooperacja - zachowanie samodzielności prawnej i ekonomicznej współpracujących przedsiębiorstw.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz